Poland-Łódź: Medical education services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Medical education services
OJEU (High Value) 073308-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-20 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
National registration number: PL9471667139
Postal address: Aleksandrowska 159
Town: Łódź
Postal code: 91-229
Country: PL
Telephone: +48 427155763
E-mail: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Fax: +48 426528030
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://www.babinski.home.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.babinski.home.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Pełnienie funkcji kierow. nauk. kursów, kierow. merytor. kursów, kierow. specjaliz. oraz przeprowadz. zajęć dydakt. dla osób uczestnicz. w proj. pn.: „Kadry DiM:Kompleks. szkol. personelu med.(...)

Reference number: SPZOZ/OKP/POWER DIM/3/2020

II.1.4) Short description

Pełnienie funkcji kierownika naukowego kursów, kierownika merytorycznego kursów, kierownika specjalizacji oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”. Przedm. zamów. jest: pełn. funkcji Kierow. Nauk. Kursów, pełn. funkcji Kierow. Merytorycz. Kursów, pełn. funkcji Kierow. Specjalizacji, przygot. i przeprowadz. zajęć dydaktycz.na kursach specjalizacyj. (szkolenie specjalizacyj. w dziedz. psychoterapii dzieci i młodzieży, szkolenie specjalizacyj. w dziedz. psychologii klinicz.), zgodnie z programem szkolenia specjalizacyj. w dziedz. Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, zatwierdz. przez Min. Zdrowia we 09.2019r. oraz programem szkolenia specjalizacyj. w dziedz. Psychologii Klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018r. dla osób uczestniczących w w/w projekcie. Zamów. podzielono na części, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
3
II.1.6.7) The contracting authority reserves the right to award concessions combining the following lots or groups of lots -

Informacja uzupełniająca do pkt II.1.6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną lub wybrane części zamówienia, przy czym w zakresie części 4-55 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na maksymalnie 3 części zamówienia, pod rygorem odrzucenia ofert (złożonych w zakresie części 4-55).


Description: Item/Lot 1
Title:

1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 1, pełnienie funkcji kierownika naukowego kursów specjalizacyjnych (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 2
Title:

2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 2, pełnienie funkcji kierownika merytorycznego kursów specjalizacyjnych (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 3
Title:

3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 3, pełnienie funkcji kierownika naukowego kursów specjalizacyjnych (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 4
Title:

4

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 4, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 5
Title:

5

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 5, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 6
Title:

6

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 6, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 7
Title:

7

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 7, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 8
Title:

8

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 8, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 9
Title:

9

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 9, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 10
Title:

10

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 10, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 11
Title:

11

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 11, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 12
Title:

12

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 12, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 13
Title:

13

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 13, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 14
Title:

14

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 14, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 15
Title:

15

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 15, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 16
Title:

16

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 16, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 17
Title:

17

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 17, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 18
Title:

18

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 18, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 19
Title:

19

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 19, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 20
Title:

20

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 20, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 21
Title:

21

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 21, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 22
Title:

22

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 22, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 23
Title:

23

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 23, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 24
Title:

24

II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 24, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 25
Title:

25

II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 25, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 26
Title:

26

II.2.1) Lot No: 26
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 26, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 27
Title:

27

II.2.1) Lot No: 27
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 27, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 28
Title:

28

II.2.1) Lot No: 28
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 28, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 29
Title:

29

II.2.1) Lot No: 29
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 29, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 30
Title:

30

II.2.1) Lot No: 30
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 30, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 31
Title:

31

II.2.1) Lot No: 31
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 31, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 32
Title:

32

II.2.1) Lot No: 32
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 32, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 33
Title:

33

II.2.1) Lot No: 33
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 33, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 34
Title:

34

II.2.1) Lot No: 34
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 34, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 35
Title:

35

II.2.1) Lot No: 35
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 35, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 36
Title:

36

II.2.1) Lot No: 36
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 36, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 37
Title:

37

II.2.1) Lot No: 37
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 37, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 38
Title:

38

II.2.1) Lot No: 38
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 38, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 39
Title:

39

II.2.1) Lot No: 39
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 39, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 40
Title:

40

II.2.1) Lot No: 40
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 40, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 41
Title:

41

II.2.1) Lot No: 41
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 41, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 42
Title:

42

II.2.1) Lot No: 42
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 42, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 43
Title:

43

II.2.1) Lot No: 43
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 43, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 44
Title:

44

II.2.1) Lot No: 44
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 44, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 45
Title:

45

II.2.1) Lot No: 45
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 45, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 46
Title:

46

II.2.1) Lot No: 46
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 46, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 47
Title:

47

II.2.1) Lot No: 47
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 47, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 48
Title:

48

II.2.1) Lot No: 48
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 48, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 49
Title:

49

II.2.1) Lot No: 49
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 49, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 50
Title:

50

II.2.1) Lot No: 50
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 50, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 51
Title:

51

II.2.1) Lot No: 51
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 51, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 52
Title:

52

II.2.1) Lot No: 52
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 52, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 53
Title:

53

II.2.1) Lot No: 53
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 53, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 54
Title:

54

II.2.1) Lot No: 54
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 54, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 55
Title:

55

II.2.1) Lot No: 55
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 55, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (dla 1 specjalizanta – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.02.07) Duration in months 44
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 56
Title:

56

II.2.1) Lot No: 56
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 56, prawo medyczne (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży) GRUPA I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 16 (1 godz. dyd. =45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 57
Title:

57

II.2.1) Lot No: 57
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 57, prawo medyczne (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży) GRUPA II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 16 (1 godz. dyd. =45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 58
Title:

58

II.2.1) Lot No: 58
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 58, prawo medyczne (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej) GRUPA I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 12 (1 godz. dyd. =45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 59
Title:

59

II.2.1) Lot No: 59
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 59, prawo medyczne (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej) GRUPA II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 12 (1 godz. dyd. =45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w zw. z art. 138m ustawy Pzp. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

W odniesieniu do wszystkich części zamówienia - treść zawartych umów będzie zgodna z treścią projektów umów, stanowiących załączniki do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podst.:

— art. 138g ustawy Pzp, w trybie określonym w art. 138n pkt 1, w którym w odpowiedzi na na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,

— przepisów działu III rozdz. 6 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień SIWZ, z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-20
IV.02.02) Local time 10:00



Section V: Complementary information

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”.

2. Kryteria oceny ofert:

Dotyczy części zamówienia: 1 i 3 /Kierownik Naukowy Kursów/

— Cena – 60 %,

— Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 20 %

— Doświadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 20 %

Dotyczy części zamówienia: 2 /Kierownik Merytoryczny Kursów/:

— Cena - 60 %

— Kwalifikacje zawodowe (certyfikat psychoterapeuty) osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 10 %

— Kwalifikacje zawodowe (Superwizja) osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 10 %

— Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży - 20 %

Dotyczy części zamówienia: 4-55 /Kierownik Specjalizacji/:

— Cena - 60 %

— Wykształcenie (stopień naukowy) osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 20 %

— Kwalifikacje zawodowe (certyfikat psychoterapeuty) osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 10 %

— Kwalifikacje zawodowe (Superwizja) osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji nadzoru - 10 %

Dotyczy części zamówienia: 56-59 /prowadzenie zajęć dydaktycznych/:

— Cena - 60 %

— Wykształcenie (stopień naukowy) osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych - 20 %

— Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych - 20 %

Szczegółowe informacje w zakresie kryteriów oceny ofert zostały wskazane w rozdziale X SIWZ.

3. Poszczególne części zamówienia (56-59) będą realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

4. Wszelkie możliwe zmiany umowy zostały przewidziane we wzorach umów, stanowiących załączniki do SIWZ.

5. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które z uwagi na limity znaków, nie zostały zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, znajdują się w SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka BIP).

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług (zamówienie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego) o wielkości nie przekraczającej 15 % wartości zamówienia podstawowego.

7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w okolicznościach określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
80320000; Medical education services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions