Poland-Szczecin: Daycare services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Szczecin: Daycare services
OJEU (High Value) 073311-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Awarding Criteria Not applicable
Procedure

Description :


AWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Postal address: Gen. Sikorskiego 3
Town: Szczecin
Postal code: 70-323
Country: PL
Contact person: Anna Sankowska
Telephone: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Fax: +48 914857603
NUTS code: PL424
Main address (URL): http://www.bip.mopr.szczecin.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Reference number: 341.17.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Część 1 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania ROPR Północ.

Część 2 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania ROPR Śródmieście.

Cześć 3 obejmuje świadczenie usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie działania ROPR Zachód.

Cześć 4 obejmuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów zamieszkałych na terenie działania ROPR Prawobrzeże.

Total Value:
PLN 29121450.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.1.4) Short description

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ. Liczba klientów około 350 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 212 520 godzin usług opiekuńczych i 13 110 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.Description: Item/Lot 2
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.1.4) Short description

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście. Liczba klientów około 440 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 338 790 godzin usług opiekuńczych i 39 330 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.Description: Item/Lot 3
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.1.4) Short description

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód. Liczba klientów około 310 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 224 020 godzin usług opiekuńczych i 21 850 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.Description: Item/Lot 4
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce zamieszkania lub pobytu klienta na terenie miasta Szczecin

II.1.4) Short description

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże. Liczba klientów około 240 osób, maksymalna liczba przyznanych godzin usług w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć: 131 100 godzin usług opiekuńczych i 6 900 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z przekazanymi przez zamawiającego Indywidualnymi Kartami Usług (IKU) świadczyć klientom usługi, a w sytuacjach szczególnych także przekazywać klientom korespondencję i dokumenty od zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych, jak również: określanie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdej osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy, wymiaru godzin świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsca świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będzie każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej dla klienta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Podstawą świadczenia usług przez wykonawcę będzie każdorazowo IKU przekazane przez zamawiającego. Realizacja usług opiekuńczych będzie miała miejsce w dni powszednie, soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki klientom, wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie najpóźniej w następnym dniu roboczym (usługi interwencyjne). Usługi interwencyjne zostaną potwierdzone także decyzją administracyjną.Section IV: Procedure


Zamówienie jest prowadzone na podstawie art. 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-580033

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ


2020-01-29

1
1
0
0
1Official name: Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk spółka cywilna
Postal address: ul. Matejki 22
Town: Szczecin
Postal code: 70-530
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9881662.50
Total Value:
PLN 6587775.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście


2020-01-29

1
1
0
0
1Official name: Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk spółka cywilna
Postal address: ul. Matejki 22
Town: Szczecin
Postal code: 70-530
Country: PL
NUTS code: PL

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 16872570.00
Total Value:
PLN 11248380.00

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód


2020-01-29

1
1
0
0
1Official name: Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk spółka cywilna
Postal address: ul. Matejki 22
Town: Szczecin
Postal code: 70-870
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 10904242.50
Total Value:
PLN 7269495.00

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności dla klientów MOPR zamieszkałych na terenie działania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże


2020-01-29

1
1
0
0
1Official name: Pomoc Opieka Pielęgnacja V.R. Bożyk spółka cywilna
Postal address: ul. Matejki 22
Town: Szczecin
Postal code: 70-870
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 6023700.00
Total Value:
PLN 4015800.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np.za pomocą ePuap) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w Instrukcji dla wykonawców.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85312100; Daycare services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions