Poland-Kędzierzyn-Koźle: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kędzierzyn-Koźle: Construction work
OJEU (High Value) 073371-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: Stalmacha 18
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-220
Country: PL
Contact person: Małgorzata Knychas
Telephone: +48 774833485
E-mail: malgorzata.knychas@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
NUTS code: PL52
Main address (URL): http://www.mzec-kk.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla

Reference number: 2/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie-Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych);

2. budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą na terenie Kędzierzyna-Koźla, zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem (zadanie 1,3 – wspólny projekt) oraz dokumentacją techniczną (zadanie 2);

3. budowa przyłącza niskich parametrów do budynku przy ul. Powstańców 1–3, zgodnie z przedstawioną dokumentacją techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulic Grunwaldzkiej, Głowackiego i Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu – budowa przyłączy ciepłowniczych, montaż węzłów i ciepłomierzy do ...

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kędzierzyn-Koźle

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie-Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych);

2. budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą na terenie Kędzierzyna-Koźla, zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem (zadanie 1,3 – wspólny projekt) oraz dokumentacją techniczną (zadanie 2).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

950459680684


Description: Item/Lot 2
Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów do budynku przy ul. Powstańców 1-3 w Kędzierzynie-Koźlu

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kędzierzyn-Koźle

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie-Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych);

2. budowa przyłącza niskich parametrów do budynku przy ul. Powstańców 1–3, zgodnie z przedstawioną dokumentacją techniczną.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

950459680684


Description: Item/Lot 3
Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Bałtyckiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kędzierzyn-Koźle

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie-Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych);

2. budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą na terenie Kędzierzyna-Koźla, zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem (zadanie 1,3 – wspólny projekt) oraz dokumentacją techniczną (zadanie 2).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

430839817288


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 014-029341

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulic Grunwaldzkiej, Głowackiego i Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu – budowa przyłączy ciepłowniczych, montaż węzłów i ciepłomierzy do ...
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów do budynku przy ul. Powstańców 1-3 w Kędzierzynie-Koźlu
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Bałtyckiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: Stalmacha 18
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-220
Country: PL
Telephone: +48 774833485
E-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
URL: www.mzec-kk.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: ul. Stalmacha 18
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-220
Country: PL
Telephone: +48 774833485
E-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
URL: www.mzec-kk.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions