Poland-Kędzierzyn-Koźle: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kędzierzyn-Koźle: Construction work
OJEU (High Value) 073374-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: Stalmacha 18
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-220
Country: PL
Contact person: Małgorzata Knychas
Telephone: +48 774833485
E-mail: malgorzata.knychas@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
NUTS code: PL52
Main address (URL): http://www.mzec-kk.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

Reference number: 3/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza ciepłowniczego preizolowanego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Kozielskiej 2 wraz z systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie-Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych) zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem oraz dokumentacją techniczną;

2. przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej nisko i wysokoparametrowej na sieć preizolowaną z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą (wg. załącznika nr 2 do PFU – koncepcja Zamawiającego) zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem przebudowy sieci ciepłowniczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Kozielskiej 2 w Kędzierzynie-Koźlu

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kędzierzyn-Koźle

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza ciepłowniczego preizolowanego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Kozielskiej 2 wraz z systemem alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie-Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych) zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem oraz dokumentacją techniczną.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

430839817288


Description: Item/Lot 2
Title:

Przebudowa sieci wysokich parametrów od komory wiadukt – komora Reja/Bema

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kędzierzyn-Koźle

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

1. przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej nisko i wysokoparametrowej na sieć preizolowaną z systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą (wg. załącznika nr 2 do PFU – koncepcja Zamawiającego) zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem przebudowy sieci ciepłowniczej.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

28357056037


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 016-034842

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Kozielskiej 2 w Kędzierzynie-Koźlu
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Przebudowa sieci wysokich parametrów od komory wiadukt – komora Reja/Bema
Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający unieważnił postępowanie – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


Review body:
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: Stalmacha 18
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-220
Country: PL
Telephone: +48 774833485
E-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
URL: www.mzec-kk.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Postal address: ul. Stalmacha 18
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-220
Country: PL
Telephone: +48 774833485
E-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
Fax: +48 774833556
URL: www.mzec-kk.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions