Finland-Helsinki: Fuels

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Finland-Helsinki: Fuels
OJEU (High Value) 073423-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-03-13 23:59:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority VR-Yhtymä Oy
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: VR-Yhtymä Oy
National registration number: 1003521-5
Postal address: PL 488 (Radiokatu 3)
Town: Helsinki
Postal code: 00101
Country: FI
Contact person: Hankintapäällikkö Timo Pölkki
Telephone: +358 30710
E-mail: hankinta.kilpailutus@vr.fi
NUTS code: FI1
Main address (URL): http://www.vrgroup.fi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=279413&tpk=bc5760a9-75e5-4354-99e7-f08fedb31129

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=279413&tpk=bc5760a9-75e5-4354-99e7-f08fedb31129


Section II: Object of Contract


Title:

VR-Yhtymä Oy:n rautatiekaluston kevytpolttoöljyhankinta

Reference number: HH-125TP

II.1.4) Short description

Tarjouskilpailu koskee kevytpolttoöljyn säiliötoimituksia sekä toimituksia suoraan vetureihin Suomen rataverkolla.

Hankintasopimus tullaan tekemään yhden (1) toimittajan kanssa.

Tämän hankintasopimuksen suunniteltu alkamispäivämäärä on 1.12.2020.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI
II.2.3.2) Main site or place of performance:

24 säiliötankkauspaikkaa sekä 4 säiliöautosta veturiin tankattavaa paikkakuntaa.

II.1.4) Short description

VR-Yhtymä Oy on järjestämässä tarjouskilpailun kevyen polttoöljyn hankinnasta junaliikennöinnin tarpeeseen.

Tuotteiden tulee täyttää vähintään seuraavat tuotekohtaiset laatuvaatimukset sekä viranomaisten antamat kyseisiä tuotteita koskevat säännökset ja määräykset:

— Kevyt polttoöljy: SFS-EN590.

Tarjoajan tulee myöhemmin julkaistavan tarjouspyynnön mukaisesti liittää tuotetiedot sekä vaadittavat käyttöturvatiedotteet kaikista tarjottavista tuotteista. Kevyen polttoöljyn perushinta tulee pohjautumaan kansainvälisiin noteerauksiin (esim. Ultra Low Sulphur Diesel 10ppm NWE CIF). Noteeraus ja laskentamalli tarkentuvat hankintamenettelyn aikana.

Hinnoittelun osalta kilpailutuksen kohteena ja vertailuperusteena tulee alustavasti olemaan tuotteen preemio ja paikkakuntakohtaisesti arvioituihin toimitusvolyymeihin perustuvat toimituskulut.

Määrät:

Edellisten hankintavuosien toteutuneeseen kulutukseen perustuva kevytpolttoöljyn vuosikulutusarvio laaduittain on seuraava:

Kevyt polttoöljy:

1. Kesälaatu noin 12 000 000 l

2. Talvilaatu noin 15 000 000 l.

Kokonaishankintamäärä noin 27 000 000 l.

Tämä osallistumispyyntö koskee junaliikenteen säiliötoimituksia ja tankkauksia suoraan veturiin neljällä (4) paikkakunnalla.

VR ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään vuositasolla tai sopimuksen kokonaisaikana, vaan ostot tehdään kulloisenkin tarpeen mukaan.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen VR:llä on oikeus jatkaa sopimusta enintään kolmella (3) vuodella, vuosi kerrallaan (1+1+1).

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä tulemme optiona edellyttämään myös mahdollisuutta hankkia parafiinista 15940:2016 mukaista kevyttä polttoöljyä, sekä puhtaana että määrittelemällämme sekoituksena.

Mikään hankittava polttoöljy ei saa sisältää FAMEa.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-13
IV.02.02) Local time 23:59


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6

Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Ehdokas/tarjoaja sitoutuu käyttämään VR-Yhtymä Oy:llä käytössä olevaa sähköistä tilaus- ja ostolaskujärjestelmää sekä noudattamaan seuraavia laskutukseen liittyviä ohjeita:

http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yhteystiedot/laskutustiedot/


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
09100000; Fuels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions