Slovenia-Ljubljana: Electricity distribution and control apparatus

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovenia-Ljubljana: Electricity distribution and control apparatus
OJEU (High Value) 073445-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
National registration number: 5227992000
Postal address: Slovenska cesta 56
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Contact person: Irena Homovc Gačnik
Telephone: +386 12304375
E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Fax: +386 14397515
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.elektro-ljubljana.si
I.1) Name and addresses:
Official name: Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
National registration number: 5427223000
Postal address: Hajdrihova ulica 2
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Telephone: +386 14743000
E-mail: janez.blatnik@eles.si
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.eles.si
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement


Section II: Object of Contract


Title:

Dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vas

Reference number: JN2019/035

II.1.4) Short description

Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vas, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 4. (četrtega) poglavja (dokumentacija za razpis).

Total Value:
EUR 4799118.96

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
NUTS code: SI0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

— RTP 110/20 kV RTP Dobruška vas ali RTP Črnuče- glavno skladišče, razloženo.

II.1.4) Short description

Predmet ponudbe je dobava opreme ter montaža in gradbena dela za 110/20 kV RTP Dobruška vasica (20 kV oprema, 110 kV oprema, lastna raba, montažna dela, gradbena dela, sekundarna oprema, .... - vse skladno z dokumentacijo za razpis).

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 107-261986


2019-09-11

1
1
0
0
1
Official name: Kolektor Igin Inženiring, storitve in trgovina d.o.o.
National registration number: 2295270000
Postal address: Šlandrova ulica 8B
Town: Ljubljana - Črnuče
Postal code: 1231
Country: SI
E-mail: tomaz.kolaric@kolektor.com
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o.
National registration number: 5297184000
Postal address: Riharjeva ulica 38
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
E-mail: c-g@c-g.si
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 4550000.00
Total Value:
EUR 4799118.96

288831.49

— elektromontažna dela za 20 kV GIS stikališče,

— izdelava omar vodenja in zaščite,

— ostala elektromontažna dela in

— dobava potrebnega materiala.


Section V: Complementary information


Additional information:

Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je v skladu s podpisanim sporazumom o izgradnji, sofinanciranju in delitvi vlaganj v 110 kV stikališču v RTP 110/20 kV Dobruška vas in povezovalnega voda do DV 2 x 110 kV Krško-Hudo št. EL180000074835, izvedel javno naročilo tudi v imenu naročnika ELES, d.o.o. Skupna ponudbena vrednost naročila znaša 4 799 118,96 EUR (brez DDV), od tega znaša delež naročnika:

— Elektro Ljubljana d.d.: 3 637 185,35 EUR (brez DDV)

— Eles d.o.o.: 1 161 933,60 EUR (brez DDV)


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Postal address: Slovenska cesta 56
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
31200000; Electricity distribution and control apparatus;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions