Slovenia-Ljubljana: Electric motors, generators and transformers

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovenia-Ljubljana: Electric motors, generators and transformers
OJEU (High Value) 073447-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
National registration number: 5227992000
Postal address: Slovenska cesta 56
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Contact person: Irena Homovc Gačnik
Telephone: +386 12304375
E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Fax: +386 14397515
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.elektro-ljubljana.si


Section II: Object of Contract


Title:

Dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica

Reference number: JN2019/042

II.1.4) Short description

Predmet javnega razpisa je dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica, skladno s specifikacijami, navedenimi v ponudbenem predračunu ter razpisnimi pogoji iz 4. (četrtega) poglavja.

Total Value:
EUR 1569600.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
NUTS code: SI0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Po uspešno opravljenem preizkusu transformatorjev v tovarni proizvajalca je naslov za dostavo lokacija RTP Ivančna Gorica, razloženo in zmontirano, skladno z zahtevami iz poglavja št. 4 - Tehnični raz

II.1.4) Short description

Predmet ponudbe je:

— Dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA

— Dobava energetskega transformatorja 110/21/10,5-10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA

— Priprava za transport in montaža na temelj na objektu RTP Ivančna Gorica,

— Transport na objekt RTP Ivančna Gorica,

— Dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom poizkusnega obratovanja.

Vse skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji in ponudbenim predračunom.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 152-375651


2019-10-17

2
2
0
0
2
Official name: Elektronabava, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o.
National registration number: 5003555000
Postal address: Cesta 24. junija 3
Town: Ljubljana - Črnuče
Postal code: 1231
Country: SI
E-mail: info@elektronabava.si
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1450000.00
Total Value:
EUR 1569600.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Postal address: Slovenska cesta 56
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
31100000; 31170000; Electric motors, generators and transformers; Transformers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions