Czechia-Prague: Firefighting vehicles

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Firefighting vehicles
OJEU (High Value) 073457-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha
Postal code: 110 00
Country: CZ
Contact person: Bronislav Kubišta
E-mail: KubistaB@szdc.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): http://www.szdc.cz/index.html
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.szdc.cz


Section II: Object of Contract


Title:

Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla – II.etapa

Reference number: 6976/2020-SŽDC-GŘ-O8

II.1.4) Short description

Obnova vozového parku (viz příslušné části):

1. Část - Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20

a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30,

2. Část - Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8,

3. Část – Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ-35,

4. Část – Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN - M2, s rukou,

5. Část – Nákup 2 ks požárního automobilu PKN dvoucestný,

6. Část – Nákup 4 ks kontejnerů chemických KCH bez vybavení

a 9 ks požárních kontejnerů technických KTE.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Část 1 - CAS 20 a CAS 30 (cisterny)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

II.1.4) Short description

Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20 Požární automobil s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S, vybaven požárním příslušenstvím a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30 Požární automobil s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S, vybaven požárním příslušenstvím.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby v měsících
Weighting: 15

Criteria: Délka garantovaných pravidelných servisních prohlídek a revizí v měsících
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v CZK bez DPH
Weighting: 70Additional information:

Tato veřejná zakázka měla být financována z prostředků SFDI č. Isprofon: 5003520063.


Description: Item/Lot 2
Title:

Část 2 - VYA 8x8 (vyprošťovací automobil)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

II.1.4) Short description

Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8 Vyprošťovacího automobilu s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S, dovybaveného pro technické zásahy na železnici.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby v měsících
Weighting: 15

Criteria: Délka garantovaných pravidelných servisních prohlídek a revizí v měsících
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v CZK bez DPH
Weighting: 70Additional information:

Tato veřejná zakázka měla být financována z prostředků SFDI č. Isprofon: 5003520063.


Description: Item/Lot 3
Title:

Část 3 - AJ-35 (automobilový jeřáb)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

II.1.4) Short description

Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ-35 – automobilový jeřáb s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída S.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby v měsících
Weighting: 15

Criteria: Délka garantovaných pravidelných servisních prohlídek a revizí v měsících
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v CZK bez DPH
Weighting: 70Additional information:

Tato veřejná zakázka měla být financována z prostředků SFDI č. Isprofon: 5003520063.


Description: Item/Lot 4
Title:

Část 4 - PKN - M2 s rukou (požární kontejnerový nosič)

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

II.1.4) Short description

Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN - M2 - požárního kontejnerového nosiče s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třída M, dovybaveného pro technické zásahy na železnici upraveného pro montáž kontejnerové pracovní plošiny AP-23.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby v měsících
Weighting: 15

Criteria: Délka garantovaných pravidelných servisních prohlídek a revizí v měsících
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v CZK bez DPH
Weighting: 70Additional information:

Tato veřejná zakázka měla být financována z prostředků SFDI č. Isprofon: 5003520063.


Description: Item/Lot 5
Title:

Část 5 - PKN - (Požární kontejnerový nosič dvoucestný)

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

II.1.4) Short description

Nákup 2 ks požárního automobilu PKN - Požárního kontejnerového nosiče s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích, částečně i mimo komunikace a jízdou po kolejích, hmotnostní třída M, dovybaveného nakolejovacím mechanismem pro technické zásahy na železnici.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby v měsících
Weighting: 15

Criteria: Délka garantovaných pravidelných servisních prohlídek a revizí v měsících
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Weighting: 70Additional information:

Tato veřejná zakázka měla být financována z prostředků SFDI č. Isprofon: 5003520063.


Description: Item/Lot 6
Title:

Část 6 - KCH a KTE (požární kontejner chemický a požární kontejner technický)

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

II.1.4) Short description

Nákup 4 ks kontejnerů chemických KCH pro zásahy při haváriích spojených s únikem nebezpečných látek popřípadě jiných mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek, bez vybavení a 9 ks požárních kontejnerů technických KTE pro uložení, manipulaci a přepravu věcných prostředků požární ochrany a požárního příslušenství určených pro činnosti při mimořádných událostech, zejména technických zásazích.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Délka záruční doby v měsících
Weighting: 15

Criteria: Délka garantovaných pravidelných servisních prohlídek a revizí v měsících
Weighting: 15
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v CZK bez DPH
Weighting: 70Additional information:

Tato veřejná zakázka měla být financována z prostředků SFDI č. Isprofon: 5003520063.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 247-610850

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Část 1 - CAS 20 a CAS 30 (cisterny)
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Část 2 - VYA 8x8 (vyprošťovací automobil)
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Část 3 - AJ-35 (automobilový jeřáb)
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Část 4 - PKN - M2 s rukou (požární kontejnerový nosič)
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Část 5 - PKN - (Požární kontejnerový nosič dvoucestný)
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Část 6 - KCH a KTE (požární kontejner chemický a požární kontejner technický)
Section V: Complementary information


Additional information:

Viz Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení (6977/2020-SŽDC-GŘ-O8) a Písemná zpráva zadavatele (6979/2020-SŽDC-GŘ-O8) záložka Veřejné dokumenty příslušné veřejné zakázky, na profilu zadavatele (https://zakazky.szdc.cz/contract_display_6206.html)


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
34144210; 35111000; Firefighting vehicles; Firefighting equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions