Bulgaria-Dobrich: Fuels

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Dobrich: Fuels
OJEU (High Value) 073459-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority „Градски транспорт Добрич“ ЕООД
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Градски транспорт Добрич“ ЕООД
National registration number: 202966915
Postal address: ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8
Town: Добрич
Postal code: 9300
Country: BG
Contact person: Катя Петкова
Telephone: +359 58663826
E-mail: gtdobrich@b-trust.org
Fax: +359 58663826
NUTS code: BG332
Main address (URL): http://transport-dobrich.com
Address of the buyer profile (URL): http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich


Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич за период от 3 години.


II.1.4) Short description

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич за период от 3 години.

Total Value:
BGN 443666.67

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG332
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Територията на община град Добрич

II.1.4) Short description

Предметът на обществената поръчка включва доставка на безоловен бензин А-95 Н, дизелово моторно гориво Б6, природен газ — компресиран (метан).

Количество:

Купувачът си запазва правото по време на договора да променя заявените количества течни горива в рамките на +/- 10 %.

Прогнозно количество за целия период на договора е както следва:

— безоловен бензин А-95 Н — 10 000 литра,

— дизелово гориво Б6 — 200 000 литра,

— природен газ — 60 000 килограма.

Посоченото по-горе количество е ориентировъчно и е изчислено на база минал период. Количествата са прогнозни и не се дължи неустойка за неизпълнението им при приключване на договора. Купувачът си запазва правото да променя горните количества в зависимост от конкретните си нужди, но да не превишава стойността на борсовия договор. Купувачът не е длъжен да закупи цялото количество горива, ако премине на друго гориво по време на действието на борсовия договор, както и по причина на други обстоятелства.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Предметът на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите.Contract No:
106
Title:

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич за период от 3 години.


2020-01-31

1
0
0
0
0
Official name: „Химойл БГ“ ЕООД
National registration number: 103780040
Postal address: ул. „Стефан Караджа“ № 2, район „Средец“
Town: София
Postal code: 1080
Country: BG
Telephone: +359 884893756
E-mail: i.hristov@chimoil.bg
Fax: +359 29627154
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 443000
Total Value:
BGN 443666.67

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
09100000; Fuels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions