Romania-Alba Iulia: Construction supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Alba Iulia: Construction supervision services
OJEU (High Value) 073522-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Apa CTTA S.A. Alba
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Apa CTTA S.A. Alba
National registration number: RO1755482
Postal address: Str. Vasile Goldiș nr. 3
Town: Alba Iulia
Postal code: 510007
Country: RO
Contact person: UIP, în atenția: manager proiect – Ioniță Eugen
Telephone: +40 258834087
E-mail: office@apaalba.ro
Fax: +40 258834493
NUTS code: RO121
Main address (URL): www.apaalba.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro


Section II: Object of Contract


Title:

AB3-CS2. Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Reference number: AB3-CS2

II.1.4) Short description

Obiectul contractului il reprezinta servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Total Value:
RON 13585840.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO121
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Aria de operare a entitatii contractante.

II.1.4) Short description

Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor.

Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare a contractului de servicii conform cerintelor caietului de sarcini, astfel:

Durata estimata a contractului este de 75 luni si cuprinde urmatoarele activitati:

— activitatea 1: asistenta acordata de Supervizor in faza de pre-constructie, incluzand: mobilizarea; elaborare proceduri de supervizare

(Manual); elaborare manual asigurarea calitatii; asistenta in obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor etc; stabilirea unui mecanism de comunicare dintre prestatorul de servicii si UIP;

— activitatea 2: asistenta in faza de constructie, incluzand:

—— coordonarea activitatilor de proiectare ale antreprenorului si verificarea documentatiilor;

—— verificarea si coordonarea programului de executie al antreprenorului;

—— verificarea sistemului de asigurare a calitatii al constructorului;

—— asistenta tehnica in calitate de „diriginte de santier” conform prevederilor Legii 10/1996;

—— organizarea si conducerea sedintelor de lucru saptamanale/lunare cu constructorul;

—— inspectia santierelor;

—— analiza situatiilor de plata ale antreprenorilor, pregatirea certificatelor de plata;

—— întocmirea ordinelor de modificare, negocieri cu antreprenorii privind ordinele de modificare;

—— aprobarea propunerilor constructorului pentru probe la terminarea lucrarilor si validarea rezultatelor probelor;

—— inspectii, verificari, certificate si listele de defecte;

—— consilierea beneficiarului privind recuperarea creantelor si solutionarea litigiilor contractuale cu constructorul;

—— verificarea si aprobarea documentelor premergatoare receptiei lucrarilor desenelor post executie;

—— verificarea si aprobarea manualelor de intretinere si operare;

—— verificarea si aprobarea programului de instruire a antreprenorului;

—— organizarea sistemului de arhivare;

— activitatea 3: asistenta in faza de post-constructie, incluzand: inspectii regulate ale lucrarilor in perioada de notificare a defectelor; eliberarea certificatului privind remedierea defectelor si privind performanta constructiei; receptia finala a lucrarilor; intocmirea raportului final.

Valoarea estimata a contractului este de: 14 727 399 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experienta profesionala specifica a personalului desemnat pentru executarea contractului
Weighting: 30.00 %

Criteria: Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor in cadrul contractului
Weighting: 10.00 %

Criteria: Gradul de adecvare al graficului de executie propus pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului prin raportare la metodologia prezentata
Weighting: 10.00 %

Criteria: Gradul de adecvare al organizarii propuse pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului
Weighting: 10.00 %

Criteria: Gradul de adecvare al corelatiei dintre resursele utilizate si rezultatele obtinute
Weighting: 10.00 %
Cost/Price
Weighting: 30.00 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Program Operational Infrastructura Mare – POIM Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor Obiectiv specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei


Additional information:

Durata contractului, prevazuta in sectiunea II.3) este de 75 de luni, de la data atribuirii acestuia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 004-006146

Contract No:
2097
Title:

AB3-CS2. Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor


2019-03-27

11
11
Official name: Ramboll South East Europe S.R.L.
National registration number: RO12540535
Postal address: Str. Turturelelor nr. 11A, corp C, etaj 8, sector 3
Town: București
Postal code: 130015
Country: RO
Telephone: +40 212320182
Fax: +40 212321889
NUTS code: RO321
URL: www.ramboll.com
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Ramboll South East Europe S.R.L.
National registration number: RO12540535
Postal address: Str. Turturelelor nr. 11 A, et. 8, sector 3
Town: București
Postal code: 130015
Country: RO
Telephone: +40 212320182
Fax: +40 212321889
NUTS code: RO321
URL: www.ramboll.com
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 14727399.00
Total Value:
RON 13585840.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Durata contractului, prevazuta in sectiunea II.3) este de 75 de luni, de la data atribuirii acestuia.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: PT
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: S.C. Apa CTTA S.A. Alba – Biroul juridic
Postal address: Str. Vasile Goldiș nr. 3
Town: Alba Iulia
Postal code: 510007
Country: RO
Telephone: +40 258834087
E-mail: office@apaalba.ro
Fax: +40 258834493
URL: http://www.apaalba.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71520000; 71356200; 71521000; 79421100; Construction supervision services; Technical assistance services; Construction-site supervision services; Project-supervision services other than for construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions