Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 073535-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
National registration number: 7096283000
Postal address: Železna cesta 18
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Contact person: Mitja Breznik
Telephone: +368 41777018
E-mail: mitja.breznik@2-tdk.si
NUTS code: SI
Main address (URL): www.drugitir.si
Organizacija gradnje železniške proge

Section II: Object of Contract


Title:

Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača Koper (ŠU) in njenih podlag

Reference number: JN-15/2019

II.1.4) Short description

Predmet naročila je revizija oz. preveritev napovedi prometnih tokov za scenarij Z in BREZ investicije, ki je uporabljena v Študiji upravičenosti (Deloitte) in njenih podlagah. Preveriti je potrebno:

— Metodologijo, predpostavke in zanesljivost napovedi blagovnih tokov,

— Porazdelitev prometa med cesto (AC) in železnico,

— Porazdelitev prometa med skupinami pristanišči po Evropi,

— Porazdelitev prometa med pristanišči severnega Jadrana (NAPA),

— Rezultate analize cenovne elastičnosti povpraševanja zaradi uvedbe novih dodatkov za uporabo infrastrukture, in sicer povečane uporabnine za železnico, pribitka k cestnini in takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču,

— Vpliv prometnih napovedi na finančni model, CBA, analizo občutljivosti in tveganja.

Total Value:
EUR 79000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ljubljana

II.1.4) Short description

Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača Koper (ŠU) in njenih podlag.


II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).


Additional information:

Kljub temu, da je naročnik uporabil obrazec za odprti postopek (da je lahko objava tudi v Uradnem listu EU), je bilo naročilo vodeno kot javno naročilo male vrednosti.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 187-456141

Contract No:
JN-15/2019

2020-01-09

2
2
0
0
2
Official name: APPIA družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o.
National registration number: 1829157000
Postal address: Leskoškova cesta 9E
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
NUTS code: SI
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 110400.00
Total Value:
EUR 79000.00

18056.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Postal address: Železna cesta 18
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71200000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Architectural and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions