Belgium-Antwerp: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Antwerp: Construction work
OJEU (High Value) 074329-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority AG VESPA
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: AG VESPA
National registration number: 0267.402.076_507632
Postal address: Paradeplein 25
Town: Antwerpen
Postal code: 2018
Country: BE
Contact person: Silvia Mertens
Telephone: +32 32592859
E-mail: silvia.mertens@antwerpen.be
NUTS code: BE211
Main address (URL): www.agvespa.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366402
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), Van Duyststraat 246–248, te 2100 Deurne

Reference number: AG VESPA-17 06 Van Duyststraat-F03_0

II.1.4) Short description

Het bouwprogramma omvat een volwaardige dubbele kleuterstroom, een wijkafdeling van de Academie Deurne, een samentuin met het naastgelegen dienstencentrum en een ontwerp voor een buitenruimte die (gedeeltelijk) opengesteld kan worden voor de buurt.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Van Duyststraat 246–248, te 2100 Deurne.

II.1.4) Short description

Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO), een samentuin met het naastgelegen dienstencentrum en een ontwerp voor een buitenrumte die (gedeeltelijk) opengesteld kan worden voor de buurt.

De huidige schoolinfrastructuur op het terrein is te klein en voldoet niet meer aan de huidige comfortseisen. Het bestaande schoolgebouw wordt gefaseerd gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. Een deel van de bestaande infrastructuur blijft tijdens de werken in gebruik door de school.

De nieuwe infrastructuur wordt meervoudig gebruikt. Na de schooluren, in het weekend en tijdens schoolvakanties zal een deel van de infrastructuur kunnen gebruikt worden door sportverenigingen, vakantieopvang, buurtverenigingen en andere externen.

De bouwsite is gelegen in de Van Duystraat, nabij het sportpaleis, de Bisschoppenhoflaan en de Antwerpse Ring. Naast de school bevinden zich aan de ene zijde serviceflats en een dienstencentrum voor senioren en aan de andere zijde een buurtpleintje.

De school is gelegen in een multi-culturele woonwijk die de nodige aandacht vraagt voor sociale ontwikkeling. Door het breed openstellen van de school naar de buurt kan het schoolgebouw als katalysator werken om betrokkenheid van de buurt te creëren en het schoolgaan te stimuleren.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Planning en respecteren van de uitvoeringstermijn
Weighting: 6/100

Criteria: Werforganisatie; minder hinder maatregelen en communicatie
Weighting: 4/100
Cost/Price
Weighting: 90/100Additional information:

De aanvangsdatum van de opdracht vermeld onder II.2.7) is vermoedelijk. Erkenning: categorie: D – klasse: 7 (of overeenkomstig het offertebedrag).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 248-611948
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE
Telephone: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
URL: http://www.raadvanstate.be

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE
Telephone: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
URL: http://www.raadvanstate.be

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45214200; 45214100; Construction work; Construction work for school buildings; Construction work for kindergarten buildings;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions