Poland-Katowice: Laboratory reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 074484-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-02-28 08:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Postal address: ul. Poniatowskiego 15
Town: Katowice
Postal code: 40-055
Country: PL
Contact person: Jarosław Jeziorski
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.sum.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sum.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://sum.eb2b.com.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup i dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Reference number: RZP/PN/136/19/20

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 22 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ w części III pkt 1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.22 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 22

Description: Item/Lot 1
Title:

Odczynniki I lub równoważne

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Odczynniki II lub równoważne

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Odczynniki III lub równoważne

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Odczynniki IV lub równoważne

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Odczynniki V lub równoważne

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Odczynniki do BioAnalyzera firmy Agilent lub równowazne

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Przeciwciała I lub równoważne

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Odczynniki VIII lub równoważne

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.8 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Odczynniki IX lub równoważne

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.9 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Odczynniki X lub równoważne

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.10 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
Title:

Przeciwciała II lub równoważne

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.11 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

Odczynniki XII lub równoważne

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.12 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

Odczynniki XIII lub równoważne

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.13 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 14
Title:

Odczynniki XIV lub równoważne

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.14 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 15
Title:

Odczynniki XV lub równoważne

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.15 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 16
Title:

Odczynniki XVI lub równoważne

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.16 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 17
Title:

Odczynniki XVII lub równoważne

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.17 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 18
Title:

Odczynniki do analizatora hematologicznego ACCO 360 Ameda Labordiagnostik GmbH lub równoważne

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.18 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 19
Title:

Odczynniki XIX lub równoważne

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.19 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 20
Title:

Odczynniki XX lub równoważne

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.20 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 21
Title:

Odczynniki chemiczne lub równoważne

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.21 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 22
Title:

Testy diagnostyczne lub równoważne

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.22 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30
Cost/Price
Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. dotyczący dostaw sukcesywnych oraz załącznik nr 4b dotyczący dostaw jednorazowych


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 055-126189
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-28
IV.02.02) Local time 08:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-28
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej (https://sum.eb2b.com.pl). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-015 Katowice, pokój nr 410, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 Pzp.

3. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia na druku JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W przypadku spółki cywilnej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, składa każdy ze wspólników spółki cywilnej.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na platformie zamawiającego dostępnej pod adresem (https://sum.eb2b.com.pl), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B dostępnej pod adresem: (https://sum.eb2b.com.pl).

10. Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę znaków jaką można wprowadzić w niniejszej części ogłoszenia,szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez wykonawców, znajdują się w SIWZ.

11. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— pakiet nr 1 – 500,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 100,00 PLN,

— pakiet nr 3 – 15,00 PLN,

— pakiet nr 4 – 10,00 PLN,

— pakiet nr 5 – 220,00 PLN

— pakiet nr 6 – 90,00 PLN,

— pakiet nr 7 – 50,00 PLN,

— pakiet nr 8 – 15,00 PLN,

— pakiet nr 9 – 120,00 PLN,

— pakiet nr 10 – 60,00 PLN,

— pakiet nr 11 – 55,00 PLN.

— pakiet nr 12 – 6,00 PLN.

— pakiet nr 13 –15,00 PLN.

— pakiet nr 14 – 20,00 PLN.

— pakiet nr 15 – 5,00 PLN.

— pakiet nr 16 – 16,00 PLN.

— pakiet nr 17 – 30,00 PLN.

— pakiet nr 18 – 30,00 PLN.

— pakiet nr 19 – 70,00 PLN.

— pakiet nr 20 – 5,00 PLN.

— pakiet nr 21 – 1400,00 PLN.

— pakiet nr 22 – 25,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w cz. XI SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy — Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; 33696300; Laboratory reagents; Chemical reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions