Poland-Warsaw: Angioplasty supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Angioplasty supplies
OJEU (High Value) 074695-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 011035381
Postal address: ul. M. Kasprzaka 17
Town: Warszawa
Postal code: 01-211
Country: PL
Contact person: Beata Kurzawa
Telephone: +48 223894808 / 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.wolski.med.pl
Address of the buyer profile (URL): www.wolski.med.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu i stentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych

Reference number: EP/73/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu i stentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo – cenowy, sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych na naczyniach obwodowych realizowanych w formie umowy komisu i dostaw zamawianych przez Aptekę Szpitalną.

Opis części zamówienia: zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych t.j.

Zadanie od nr 1 do 12 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych - Opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Total Value:
PLN 1575677.02

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 2
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 2 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 3
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 3 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 4
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 4 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 5
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 5 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 6
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 6 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 7
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 7 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 8
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 8 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 9
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 9 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 10
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 10 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 11
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 11 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Description: Item/Lot 12
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 12 – Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych

opis i ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40Additional information:

1. Najpóźniej do dnia składania ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium zgodnie z dyspozycją rozdziału 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 233-571040

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
0
0
0
1
Official name: Balton Sp. z o.o.
Postal address: Nowy Świat 7 m. 14
Town: Warszawa
Postal code: 00-496
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 94730.00
Total Value:
PLN 102308.40

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
Postal address: Rondo ONZ 1
Town: Warszawa
Postal code: 00-124
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 45800.00
Total Value:
PLN 45036.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
Postal address: al. Jana Pawła II
Town: Warszawa
Postal code: 00-133
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 117800.00
Total Value:
PLN 128660.40

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Abbott Medical Sp. z o.o.
Postal address: Postępu 21B
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 266980.00
Total Value:
PLN 288338.40

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Hammermed Medical Poland Sp. z o.o.
Postal address: Kopcińskiego 69/71
Town: Łódź
Postal code: 90-032
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 281980.00
Total Value:
PLN 304430.40

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
0
0
0
1
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 264100.00
Total Value:
PLN 290196.00

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
0
1
0
1
Official name: Penumbra Europe GmbH
Postal address: Am Borsigturm 44
Town: Berlin
Postal code: 13507
Country: DE
NUTS code: DE3
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 87412.00
Total Value:
PLN 94404.96

Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Terumo Poland Sp. z o.o.
Postal address: 1 sierpnia 6
Town: Warszawa
Postal code: 02-134
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 85950.00
Total Value:
PLN 92826.00

Contract No:
9
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Arteriae Sp. z o.o.
Postal address: Okopowa 109/56
Town: Łódź
Postal code: 91-849
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 73506.00
Total Value:
PLN 79386.48

Contract No:
10
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Agencja Naukowo-Technologiczna Symico Sp. z o.o.
Postal address: Powstańców Śląskich 54A/2
Town: Wrocław
Postal code: 53-333
Country: PL
NUTS code: PL514
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 18980.00
Total Value:
PLN 18144.00

Contract No:
11
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Endolink Sp. z o.o. Sp. K.
Postal address: Sienkiewicza 52/12
Town: Łódź
Postal code: 90-058
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 34722.20
Total Value:
PLN 37499.98

Contract No:
12
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Jednorazowy sprzęt do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych


2020-01-27

1
1
0
0
1
Official name: Bard Poland Sp. z o.o.
Postal address: Osmańska 14
Town: Warszawa
Postal code: 02-823
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 87450.00
Total Value:
PLN 94446.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33111730; Angioplasty supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions