Poland-Katowice: Laboratory reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 074700-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi
Postal address: ul. Głowackiego 10
Town: Katowice
Postal code: 40-052
Country: PL
Contact person: Jacek Gorszanów
Telephone: +48 327827333
E-mail: zampub@zozmswia.katowice.pl
Fax: +48 327827333
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.zozmswia.katowice.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia.katowice
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

Reference number: 33/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z podziałem na zadania szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów).

Część 1 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego.

Część 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego.

Część 3 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „I”.

Część 4 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „II”.

Total Value:
PLN 1334959.40

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego w zakresie ilościowymi asortymentowym zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość – program kontrolny
Weighting: 20

Criteria: Termin uruchomienia analizatora
Weighting: 10

Criteria: Termin realizacji dostaw
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: cena brutto
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w zakresie ilościowymi asortymentowym zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość – program kontrolny
Weighting: 20

Criteria: Termin uruchomienia analizatora
Weighting: 10

Criteria: Termin realizacji dostaw
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „I”

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „I” w zakresie ilościowymi asortymentowym zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość – program kontrolny
Weighting: 20

Criteria: Termin uruchomienia analizatora
Weighting: 10

Criteria: Termin realizacji dostaw
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „II”

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „II” w zakresie ilościowymi asortymentowym zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość – program kontrolny
Weighting: 20

Criteria: Termin uruchomienia analizatora
Weighting: 10

Criteria: Termin realizacji dostaw
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: Cena brutto
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 232-568422

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora hematologicznego


2020-01-13

2
2
0
0
2
Official name: Sysmex Sp. z o.o.
Postal address: Al. Jerozolimskie 176
Town: Warszawa
Postal code: 02-486
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 123675.00
Total Value:
PLN 123675.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego


2020-01-27

2
2
0
0
2
Official name: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.
Postal address: Al. Jerozolimskie 181B
Town: Warszawa
Postal code: 02-222
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 294060.00
Total Value:
PLN 295816.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „I”


2020-01-02

1
1
0
0
1
Official name: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o
Postal address: Al. Jerozolimskie 181B
Town: Warszawa
Postal code: 02-222
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 531105.36
Total Value:
PLN 496770.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego „II”


2020-01-02

1
1
0
0
1
Official name: bioMerieux Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. gen. Józefa Zajączka 9
Town: Warszawa
Postal code: 01-518
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 404999.24
Total Value:
PLN 418698.40

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat odwołań znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; Laboratory reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions