Slovenia-Maribor: Miscellaneous general and special-purpose machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovenia-Maribor: Miscellaneous general and special-purpose machinery
OJEU (High Value) 074731-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
National registration number: 5067855000
Postal address: Nasipna ulica 64
Town: Maribor
Postal code: 2000
Country: SI
Contact person: Jasmina Purič
Telephone: +386 26205818
E-mail: jn@snaga-mb.si
Fax: +386 26205810
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.snaga-mb.si
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Dobava in namestitev naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v okviru projekta Urban Soil 4 food

Reference number: JN 06/19

II.1.4) Short description

Predmet naročila je dobava, namestitev, vzdrževanje in upravljanje naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v okviru projekta Urban Soil 4 food.

Total Value:
EUR 539328.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Postopek suhe fermentacije

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Suha fermentacija zajema:

— pogon za pretok materiala, najmanj dva fermenterja, cevovodne povezave s krmilno zaporno tehniko, krmiljenje suhe fermentacije, dehidrator izhodnega digestata, plinohram, sistem za obdelavo bioplina (razvlaževanje in desulfurizacija), povezavo na sistem priprave tople vode, povezavo na sistem porabe obdelanega bioplina, povezavo na sistem priprave vhodnega bio-materiala,

— sistem za krmiljenje sistema suhe fermentacije z možnostjo izvoza (povezave) procesnih podatkov in uvoza ter delnega krmiljenja procesnih podatkov iz drugih sklopov naprave,

— odprti del je izveden v zaprtem prostoru z izdatnim prezračevanjem (ta prostor s prezračevanjem ni predmet tega sklopa),

— ne glede na dejstvo, da bo sistem postavljen pod šotorom, mora zaprti (krožni) proces suhe fermentacije biti prilagojen postavitvi na prostem (ustrezni materiali, ustrezna izolacija za vzdrževanje potrebne temperature za mezofilno in termofilno predelavo),

— izvajanje postopkov upravljanja pilotnega testiranja in obdelave rezultatov ter izobraževanje vsaj dveh delavcev naročnika za kvalitetno in varno upravljanje s sklopom z namenom zagotavljanja pričakovanih rezultatov sklopa pilotnega projekta, in to predvsem:

— nastavljanje in prilagajanje elementov tega sklopa pilotne naprave,

— izvedba potrebnih sprememb in dogradenj tega sklopa pilotnega projekta,

— sledenje doseženim parametrom in izvedbo potrebnih korekcij tega sklopa pilotnega projekta,

— prenos spoznanj v operativno izvajanje (poučevanje operativnih delavcev naročnika).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Urban Innovative Action - Urban Soil 4 food


Description: Item/Lot 2
Title:

Postopek pirolize s pridobivanjem biooglja

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Piroliza s pridobivanjem bio-oglja zajema:

— zalogovnik naravnega mletega lesa, optimiziran pirolitični sistem s hlajenjem in filtracijo izhodnih sinteznih plinov, koriščenje toplote izhodnih plinov, pripravo sinteznega plina in uporabo v integrirani motor-generatorski enoti za proizvodnjo električne energije ter koriščenje pri tem nastale toplotne energije (toplotni izmenjevalec),

— sistem za krmiljenje sistema pirolize z možnostjo izvoza (povezave) procesnih podatkov,

— sistem za sprejem in uporabo predčiščenega bio-plina iz procesa suhe fermentacije na isti motor-generatorski enoti,

— stranski proizvod je bio-oglje, ki se koristi v projektu za pripravo urbanih zemljin,

— izobraževanje vsaj dveh delavcev naročnika za kvalitetno in varno upravljanje s sklopom.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Urban Innovative Action - Urban Soil 4 Food


Description: Item/Lot 3
Title:

Postopek kompostiranja

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Kompostiranje zajema:

— sistem kompostiranja v polzaprtem rotacijskem bobnu z odvodom plinov na biofilter ali drug sistem kompostiranja, ki bo zagotavljal obvladovanje emisij smradu iz procesa; sistem zajema procesno opremo za predelavo BIOO v kompost (po sistemu rotacijskega kompostiranja v bobnu ali drugem načinu, ki bo zagotavljal obvladovanje emisij smradu iz procesa) s funkcijo delnega premešavanja različno predelane biomase, možnostjo dodatnega vlaženja, zajem in vračanje viškov izcednih vod, vsipno korito za sprejem vhodnega materiala, polžasti elevator ali tekoči trak za odvod končnega produkta,

— izvajanje postopkov upravljanja pilotnega testiranja in obdelave rezultatov ter izobraževanje vsaj dveh delavcev naročnika za kvalitetno in varno upravljanje s sklopom z namenom zagotavljanja pričakovanih rezultatov sklopa pilotnega projekta predvsem:

— nastavljanje in prilagajanje elementov tega sklopa pilotne naprave,

— izvedba potrebnih sprememb in dogradenj tega sklopa pilotnega projekta,

— sledenje doseženih parametrov in izvedbo potrebnih korekcij tega sklopa pilotnega projekta,

— prenos spoznanj v operativno izvajanje (poučevanje operativnih delavcev naročnika).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Urban Innovative Action - Urban Soil 4 Food


Description: Item/Lot 4
Title:

Deembalažer (stroj za zajem in ločevanje embalaže ter drugih nečistoč)

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Deembalažer zajema:

— stroj za zajem in ločevanje embalaže in drugih trdnih nečistoč od biološko razgradljivih vsebin z ločenim izhodom za odstranjeno embalažo in biološko razgradljivim materialom,

— priklop za dovod procesne ali sveže vode,

— izobraževanje vsaj dveh delavcev naročnika za kvalitetno in varno upravljanje s sklopom.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Urban Innovative Action - Urban Soil 4 Food


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 132-323717

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Postopek suhe fermentacije


2020-01-30

1
1
1
0
1
Official name: Croteh d.o.o.
Postal address: Avenija Dubrovnik 15, Paviljon 12/I
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: TPK-EPO Proizvodnja d.o.o.
Postal address: Slavonska avenija 20
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 450000.00
Total Value:
EUR 449678.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Postopek pirolize s pridobivanjem biooglja
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Postopek kompostiranja
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Deembalažer (stroj za zajem in ločevanje embalaže ter drugih nečistoč)


2020-01-30

1
1
1
0
1
Official name: Croteh d.o.o.
Postal address: Avenija Dubrovnik 15, Paviljon 12/I
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: TPK-EPO Proizvodnja d.o.o.
Postal address: Slavonska avenija 20
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
NUTS code: HR
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 90000.00
Total Value:
EUR 89650.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Postal address: Nasipna ulica 64
Town: Maribor
Postal code: 2000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
42900000; Miscellaneous general and special-purpose machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions