Hungary-Budapest: Furniture

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Furniture
OJEU (High Value) 074783-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
National registration number: EKRSZ_72858615
Postal address: Könyves Kálmán körút 54–60.
Town: Budapest
Postal code: 1087
Country: HU
Contact person: Molnár Éva
Telephone: +36 305996720
E-mail: molnar.eva@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.mavcsoport.hu/
Address of the buyer profile (URL): https://www.mav-start.hu
I.4) Type of the contracting authority:
Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
I.5.2) Other activity -
Vasúti szolgáltatások

Section II: Object of Contract


Title:

Elhasználódott, selejtezésre váró bútorok pótlása

Reference number: EKR000718772019

II.1.4) Short description

Elhasználódott, selejtezésre váró irodai bútorok pótlása.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően, lehívásonként történik. Szállító számla kiállítására az adott lehívásra vonatkozó, a lehívás minden elemére kiterjedő teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni.

Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezetében található szerződéstervezet tartalmazza.

Total Value:
HUF 400000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Irodabútorok

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe: Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) mellékleteként kiadott szerződéstervezet 3. számú mellékletében felsorolt telephelyek

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel irodabútorok szállítása tárgyában.

A keretmegállapodás keretösszege az 1. rész tekintetében: nettó 100 000 000 HUF (százmillió forint).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében található Műszaki leírás és IV. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

A közbeszerzés mennyisége: 2 912 db irodabútor beszerzése, mely mennyiség kizárólag tájékoztató jellegű, csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására (a továbbiakban: lehívás/közvetlen megrendelés/megrendelés) nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szállítási határidő [munkanap] (max. 45 munkanap, az e feletti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, 25 munkanap vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat egyaránt a maximális pontot kapja)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:

Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a II.2.5) kiegészítéseként közli az alábbiakat:

AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti értékeli. A 1. „Szállítási határidő” és 2. „Nettó ajánlati ár összesen” részszempontok kapcsán fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Értékelési pontszámtartomány: 1–10.

Részletezést a KD tartalmazza.


Description: Item/Lot 2
Title:

Korszerű irodabútorok

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe: Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) mellékleteként kiadott szerződéstervezet 3. számú mellékletében felsorolt telephelyek

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel Korszerű irodabútorok szállítása tárgyában.

A keretmegállapodás keretösszege a 2. rész tekintetében: nettó 100 000 000 HUF (százmillió forint).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében található Műszaki leírás és IV. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

A közbeszerzés mennyisége: 5 987 db irodai asztal elem és kiegészítő korszerű irodabútor beszerzése, mely mennyiség kizárólag tájékoztató jellegű, csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására (a továbbiakban: lehívás/közvetlen megrendelés/megrendelés) nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szállítási határidő [munkanap] (max. 45 munkanap, az e feletti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, 25 munkanap vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat egyaránt a maximális pontot kapja)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:

Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a II.2.5) kiegészítéseként közli az alábbiakat:

AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti értékeli. A 1. „Szállítási határidő” és 2. „Nettó ajánlati ár összesen” részszempontok kapcsán fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Értékelési pontszámtartomány: 1–10.

Részletezést a KD tartalmazza.


Description: Item/Lot 3
Title:

Funkcionális forgószékek

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe: Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) mellékleteként kiadott szerződéstervezet 3. számú mellékletében felsorolt telephelyek

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel funkcionális forgószékek szállítása tárgyában.

A keretmegállapodás keretösszege a 3. rész tekintetében: nettó 50 000 000 HUF (ötvenmillió forint).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében található Műszaki leírás és IV. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

A közbeszerzés mennyisége: 1 290 db funkcionális forgószék beszerzése, mely mennyiség kizárólag tájékoztató jellegű, csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására (a továbbiakban: lehívás/közvetlen megrendelés/megrendelés) nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szállítási határidő [munkanap] (max. 45 munkanap, az e feletti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, 25 munkanap vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat egyaránt a maximális pontot kapja)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:

Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a II.2.5) kiegészítéseként közli az alábbiakat:

AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti értékeli. A 1. „Szállítási határidő” és 2. „Nettó ajánlati ár összesen” részszempontok kapcsán fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Értékelési pontszámtartomány: 1–10.

Részletezést a KD tartalmazza.


Description: Item/Lot 4
Title:

Irodai forgószék

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe: Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) mellékleteként kiadott szerződéstervezet 3. számú mellékletében felsorolt telephelyek

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel irodai forgószékek szállítása tárgyában.

A keretmegállapodás keretösszege a 4. rész tekintetében: nettó 50 000 000 HUF (ötvenmillió forint).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében található Műszaki leírás és IV. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

A közbeszerzés mennyisége: 813 db irodai forgószék beszerzése, mely mennyiség kizárólag tájékoztató jellegű, csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szállítási határidő [munkanap] (max. 45 munkanap, az e feletti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, 25 munkanap vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat egyaránt a maximális pontot kapja)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:

AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti értékeli. A 1. „Szállítási határidő” és 2. „Nettó ajánlati ár összesen” részszempontok kapcsán fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Értékelési pontszámtartomány: 1–10.

Részletezést a KD tartalmazza.


Description: Item/Lot 5
Title:

Pihenőbútorok

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe: Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) mellékleteként kiadott szerződéstervezet 3. számú mellékletében felsorolt telephelyek

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel pihenő bútorok szállítása tárgyában.

A keretmegállapodás keretösszege az 5. rész tekintetében: nettó 70 000 000 HUF (hetvenmillió forint).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében található Műszaki leírás és IV. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

A közbeszerzés mennyisége: 3 932 db pihenő bútor beszerzése, mely mennyiség kizárólag tájékoztató jellegű, csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szállítási határidő [munkanap] (max. 45 munkanap, az e feletti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, 25 munkanap vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat egyaránt a maximális pontot kapja)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:

AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti értékeli. A 1. „Szállítási határidő” és 2. „Nettó ajánlati ár összesen” részszempontok kapcsán fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Értékelési pontszámtartomány: 1–10.

Részletezést a KD tartalmazza.


Description: Item/Lot 6
Title:

Öltözői berendezések

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe: Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) mellékleteként kiadott szerződéstervezet 3. számú mellékletében felsorolt telephelyek

II.1.4) Short description

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel öltözői berendezések szállítása tárgyában.

A keretmegállapodás keretösszege a 6. rész tekintetében: nettó 30 000 000 HUF (harmincmillió forint).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében található Műszaki leírás és IV. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

A közbeszerzés mennyisége: 1 595 db öltözői berendezés beszerzése, mely mennyiség kizárólag tájékoztató jellegű, csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében került rögzítésre. Ajánlatkérő a tájékoztató mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Szállítási határidő [munkanap] (max. 45 munkanap, az e feletti értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, 25 munkanap vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat egyaránt a maximális pontot kapja)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Additional information:

AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti értékeli. A 1. „Szállítási határidő” és 2. „Nettó ajánlati ár összesen” részszempontok kapcsán fordított arányosítás kerül alkalmazásra. Értékelési pontszámtartomány: 1–10.

Részletezést a KD tartalmazza.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 118-289084

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Irodabútorok


2020-01-27

9
9
0
0
9
Official name: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
National registration number: EKRSZ_27674093
Postal address: Corvin utca 1–3.
Town: Miskolc
Postal code: 3530
Country: HU
Telephone: +36 46328709
E-mail: ekr@iroda2000.hu
Fax: +36 46328709
NUTS code: HU311
URL: http://www.iroda2000.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 100000000.00


Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Korszerű irodabútorok


2020-01-27

8
8
0
0
8
Official name: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
National registration number: EKRSZ_27674093
Postal address: Corvin utca 1–3.
Town: Miskolc
Postal code: 3530
Country: HU
Telephone: +36 46328709
E-mail: ekr@iroda2000.hu
Fax: +36 46328709
NUTS code: HU311
URL: http://www.iroda2000.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 100000000.00


Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Funkcionális forgószékek


2020-01-23

9
9
0
0
9
Official name: D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.
National registration number: EKRSZ_39791661
Postal address: Arany János utca 19.
Town: Székesfehérvár
Postal code: 8000
Country: HU
Telephone: +36 22503821
E-mail: domok.janos@projektbutor.hu
Fax: +36 22503822
NUTS code: HU
URL: http://www.projektbutor.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 50000000.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Irodai forgószék


2020-01-28

10
10
0
0
10
Official name: IBC Orbán Irodastúdió Kft.
National registration number: EKRSZ_35214504
Postal address: Veres Pálné utca 14. fsz 7.
Town: Budapest
Postal code: 1053
Country: HU
Telephone: +36 306169166
E-mail: edina.lorincz@ibcorban.hu
NUTS code: HU110
URL: http://www.ibcorban.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 50000000.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Pihenőbútorok


2020-01-23

7
7
0
0
7
Official name: D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.
National registration number: EKRSZ_39791661
Postal address: Arany János utca 19.
Town: Székesfehérvár
Postal code: 8000
Country: HU
Telephone: +36 22503821
E-mail: domok.janos@projektbutor.hu
Fax: +36 22503822
NUTS code: HU
URL: http://www.projektbutor.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 70000000.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Öltözői berendezések


2020-02-04

10
10
0
0
10
Official name: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
National registration number: EKRSZ_51726412
Postal address: Soproni út 125.
Town: Csorna
Postal code: 9300
Country: HU
Telephone: +36 96410551
E-mail: kereskedelem@avapack.hu
Fax: +36 96410551
NUTS code: HU221
URL: http://www.avapack.hu
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
HUF 30000000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. rész: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft., 2072 Zsámbék, Magyar utca 21–23., 11893389-2-13., Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125., 12712698-2-08; Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,1037 Budapest, Bojtár utca 37., 11199661-2-41; D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19., 13841728-2-07; Falco-Sopron Bútor Kft., 9400 Sopron, Bánfalvi út 27., 10693818-2-08; Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4., 13063203-2-07; Iroda2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin utca 1–3., 11079130-2-05; Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 10328905-2-41; Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány utca 11., 14146253-2-09.

2. rész: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125, 12712698-2-08; Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 11199661-2-41; D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19., 13841728-2-07; Falco-Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27., 10693818-2-08; FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 1011 Budapest Corvin tér 10.; Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4., 13063203-2-07; Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin utca 1–3., 11079130-2-05; Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 10328905-2-41

3. rész: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125., 12712698-2-08; Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37. ,11199661-2-41; D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19., 13841728-2-07; Falco-Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27., 10693818-2-08; Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4., 13063203-2-07; Green Office Solution Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest, Lajos utca 26., 23573947-2-41; H-Copex Irodatechnika Kft., 7624 Pécs, Barbakán tér 1., 11542045-2-02; IBC Orbán Irodastúdió Kft., 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. fsz 7., 10950841-2-41; Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 10328905-2-41

4. rész: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125., 12712698-2-08; Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 11199661-2-41; D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19., 13841728-2-07; Falco-Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27., 10693818-2-08; FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 1011 Budapest Corvin tér 10., 13142122-2-41; Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4., 13063203-2-07; Green Office Solution Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest, Lajos utca 26., 23573947-2-41

H-Copex Irodatechnika Kft., 7624 Pécs, Barbakán tér 1., 11542045-2-02; IBC Orbán Irodastúdió Kft., 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. fsz. 7., 10950841-2-41

Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 10328905-2-41;

5. rész: D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19., 13841728-2-07; Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125., 12712698-2-08; Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4., 13063203-2-07; Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 11199661-2-41; Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 10328905-2-41; Falco-Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27., 10693818-2-08; FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 1011 Budapest, Corvin tér 10., 13142122-2-41;


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

Kiegészítés az VI.3. ponthoz:

6. rész: STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft., 7630 Pécs, Mohácsi út 107/1., 11000286-2-02

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni út 125., 12712698-2-08

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4., 13063203-2-07

Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 11199661-2-41

Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., 1037 Budapest, Bojtár utca 37., 10328905-2-41

D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19., 13841728-2-07

Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft., 2072 Zsámbék, Magyar utca 21–23., 11893389-2-13

Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin utca 1–3., 11079130-2-05

Falco-Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi út 27., 10693818-2-08

IBC Orbán Irodastúdió Kft., 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. fsz. 7., 10950841-2-41


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
39100000; 39120000; 39121100; 39131000; 39132100; 39143123; 39143210; 39121000; 39143122; 39110000; 39113000; 39113200; 39113400; 39113600; 39151100; 45212230; Furniture; Tables, cupboards, desk and bookcases; Desks; Office shelving; Filing cabinets; Bedside tables; Dining tables; Desks and tables; Chests of drawers; Seats, chairs and related products, and associated parts; Miscellaneous seats and chairs; Settees; Deck chairs; Benches; Racking; Installation of changing rooms;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions