Poland-Opole: Data security software package

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Opole: Data security software package
OJEU (High Value) 074794-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Postal address: ul. Korfantego 2
Town: Opole
Postal code: 45-077
Country: PL
Contact person: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
Telephone: +48 774222673
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Fax: +48 774222114
NUTS code: PL52
Main address (URL): http://www.opolska.policja.gov.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Town: Katowice
Country: PL
Contact person: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
Telephone: +48 774222673
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Fax: +48 774222114
NUTS code: PL22
Main address (URL): http://www.opolska.policja.gov.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Town: Wrocław
Country: PL
Contact person: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
Telephone: +48 774222673
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Fax: +48 774222114
NUTS code: PL51
Main address (URL): http://www.opolska.policja.gov.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocławiu w ramach projektu współfinas. przez Unię Europejską

Reference number: WS-Z.2380.48.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ilości i asortymencie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danego zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, będący integralną część SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Oprogramowanie do wyodrębniania i analizy artefaktów internetowych, dokumentów aplikacji biznesowych, danych systemowych

II.2.1) Lot No: zadanie nr 3
NUTS code: PL51
NUTS code: PL22
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Opole, Katowice, Wrocław

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 3 jest dostawa oprogramowania do wyodrębniania i analizy artefaktów internetowych, dokumentów aplikacji biznesowych, danych systemowych w łącznej ilości 6 szt. z podziałem na: KWP Opole 2 szt, KWP Katowice 2 szt., KWP Wrocław 2 szt., zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tego zadania oraz we wzorze umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 182-442726

II.2.1) Lot No: zadanie nr 3
Title:

Oprogramowanie do wyodrębniania i analizy artefaktów internetowych, dokumentów aplikacji biznesowych, danych systemowych
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801 / 4587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801 / 4587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801 / 4587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
48732000; Data security software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions