Poland-Katowice: Laboratory reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 074802-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Medyków 16
Town: Katowice
Postal code: 40-752
Country: PL
Contact person: Ewelina Tylec-Sojka
Telephone: +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl
Fax: +48 322071546
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.gczd.katowice.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawy odczynników

Reference number: PN/54/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 7 pakietów:

— pakiet nr 1 Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej,

— pakiet nr 2 Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (2),

— pakiet nr 3 Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (3),

— pakiet nr 4 Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii,

— pakiet nr 5 Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych,

— pakiet nr 6 Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (4),

— pakiet nr 7 Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (5).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 i 2.7 do SIWZ.

Total Value:
PLN 56000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Description: Item/Lot 2
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (2)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Description: Item/Lot 3
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (3)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Description: Item/Lot 4
Title:

Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Description: Item/Lot 5
Title:

Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Description: Item/Lot 6
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (4)

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Description: Item/Lot 7
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (5)

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 60 %,

— termin dostawy 20 %,

— kary umowne 20 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 198-480474

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej


2020-01-13

10
7
0
0
10
Official name: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postal address: ul. Polska 114
Town: Poznań
Postal code: 60-401
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 15990.00
Total Value:
PLN 8424.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (2)


2020-01-13

5
2
0
0
5
Official name: Stamar mgr inż. Dorota Szewczyk
Postal address: ul. Feliksa Perla 5
Town: Dąbrowa Górnicza
Postal code: 41-300
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 25843.00
Total Value:
PLN 21963.40

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (3)


2020-01-13

2
1
0
0
2
Official name: Medan Andrzej Hędrzak
Postal address: ul. Korczoka 32
Town: Gliwice
Postal code: 44-103
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3696.00
Total Value:
PLN 2912.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologii


2020-01-13

4
3
0
0
4
Official name: Stamar mgr inż. Dorota Szewczyk
Postal address: ul. Feliksa Perla 5
Town: Dąbrowa Górnicza
Postal code: 41-300
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 800.00
Total Value:
PLN 640.00

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Odczynniki dla Pracowni Wad Metabolicznych
Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (4)


2020-01-13

4
4
0
0
4
Official name: Stamar mgr inż. Dorota Szewczyk
Postal address: ul. Feliksa Perla 5
Town: Dąbrowa Górnicza
Postal code: 41-300
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 6240.00
Total Value:
PLN 1992.00

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Odczynniki dla Pracowni Analityki Ogólnej (5)


2020-01-13

1
1
0
0
1
Official name: Stamar mgr inż. Dorota Szewczyk
Postal address: ul. Feliksa Perla 5
Town: Dąbrowa Górnicza
Postal code: 41-300
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2802.00
Total Value:
PLN 2491.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań dla których wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; Laboratory reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions