Czechia-Brno: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Brno: Medical consumables
OJEU (High Value) 074815-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
National registration number: 00159816
Postal address: Pekařská 664/53
Town: Brno
Postal code: 656 91
Country: CZ
Contact person: Ivan Mrkva
Telephone: +420 543184041
E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz
Fax: +420 543183285
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://www.fnusa.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Vyšetřovací a operační rukavice

Reference number: 8/2019

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba je 1 957 818 párů operačních rukavic a 10 140 580 ks vyšetřovacích za 2 roky.

Total Value:
CZK 5896081.40

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Rukavice operační sterilní pudrované

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba 733 542 párů operačních rukavic za 2 roky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Rukavice operační sterilní nepudrované

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba 1 224 276 párů operačních rukavic za 2 roky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Rukavice vyšetřovací nitrilové pevnost 9N

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba je 8 106 980 ks vyšetřovacích rukavic za 2 roky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Rukavice vyšetřovací latexové pudrované

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba je 732 000 ks vyšetřovacích rukavic za 2 roky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 5
Title:

Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba je 1 222 000 ks vyšetřovacích rukavic za 2 roky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 6
Title:

Rukavice vyšetřovací vinylové nepudrované

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Předpokládaná spotřeba je 79 600 ks vyšetřovacích rukavic za 2 roky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 009-015839

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Rukavice operační sterilní pudrované
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Rukavice operační sterilní nepudrované
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Rukavice vyšetřovací nitrilové pevnost 9N


2019-10-09

7
3
7
Official name: Promedica Praha Group, a.s.
National registration number: 25099019
Postal address: Juárezova 1071/17
Town: Praha 6
Postal code: 160 00
Country: CZ
Telephone: +420 221595129
E-mail: zakazky@promedica-praha.cz
Fax: +420 224257838
NUTS code: CZ0
URL: https://promedica-praha.cz
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 6508270.00
Total Value:
CZK 5107397.40

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Rukavice vyšetřovací latexové pudrované
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované


2020-02-11

6
2
6
Official name: Hartmann - Rico, a.s.
National registration number: 44947429
Postal address: Masarykovo náměstí 77
Town: Veverská Bítýška
Postal code: 664 71
Country: CZ
Telephone: +420 549456120
E-mail: objednavky@hartmann.info
NUTS code: CZ0
URL: https://www.hartmann.info
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 892060.00
Total Value:
CZK 757640.00

II.2.1) Lot No: 6
Title:

Rukavice vyšetřovací vinylové nepudrované


2019-06-12

4
2
Official name: B. Braun Medical, s.r.o.
National registration number: 48586285
Postal address: V Parku 2335/20
Town: Praha 4
Postal code: 148 00
Country: CZ
Telephone: +420 270091111
E-mail: tenders.cz@bbraun.com
NUTS code: CZ0
URL: https://www.bbraun.com
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 41668.00
Total Value:
CZK 31044.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; 33141420; Medical consumables; Surgical gloves;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions