Czechia-Třeboň: Furniture

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Třeboň: Furniture
OJEU (High Value) 074827-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.
National registration number: 25179896
Postal address: Lázeňská 1001
Town: Třeboň II
Postal code: 379 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Chalasová Martina
Telephone: +420 604306323
E-mail: vz@akjg.cz
NUTS code: CZ031
Main address (URL): https://www.laznetrebon.cz/cz
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_190.html
I.4) Type of the contracting authority:
Společnost s ručením omezeným

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň


II.1.4) Short description

Část I

Předmět zakázky:

Dodávka kompletního interiéru pro jídelny, restauraci Adéla, salonky a terasa bar.

Část II

Předmět zakázky:

Dodávka veškerého nábytku do pokojů a apartmánů včetně postelí a matrací.

Část III

Předmět zakázky:

Dodávka veškerého sedacího čalouněného i nečalouněného nábytku včetně stolů do všech prostorů.

Část IV

Předmět zakázky:

Dodávka veškeré stínící techniky a textilií do všech dotčených prostorů.

Část V

Předmět zakázky:

Stavební práce spočívající v přípravě stěn pro tapetářské práce a jejich provedení.

Total Value:
CZK 12037575.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část I.

II.2.1) Lot No: I.
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Dodávka kompletního interiéru pro jídelny, restauraci Adéla, salonky a terasa bar.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část II.

II.2.1) Lot No: II.
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Dodávka veškerého nábytku do pokojů a apartmánů, včetně postelí a matrací.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část III.

II.2.1) Lot No: III.
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Dodávka veškerého sedacího čalouněného i nečalouněného nábytku včetně stolů do všech prostorů.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část IV.

II.2.1) Lot No: IV.
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Dodávka veškeré stínící techniky a textilií do všech dotčených prostorů.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 5
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část V.

II.2.1) Lot No: V.
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Stavební práce spočívající v přípravě stěn pro tapetářské práce a jejich provedení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 168-410433

II.2.1) Lot No: IV.
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část IV.


2020-01-20

2
2
Official name: Meritex, s.r.o.
National registration number: 26979110
Postal address: Čajkovského 4282/48
Town: Hodonín
Postal code: 695 01
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Dana Megová
National registration number: 69717397
Postal address: Radějov 166
Town: Radějov
Postal code: 696 67
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 1660000.00
Total Value:
CZK 1399886.00

II.2.1) Lot No: V.
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část V.


2020-01-29

1
1
Official name: Resa, spol. s.r.o.
National registration number: 46979883
Postal address: Bratislavská 211/27
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 560000.00
Total Value:
CZK 645369.00

II.2.1) Lot No: II.
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část II.


2020-01-22

3
3
Official name: Dřevozpracující výrobní družstvo
National registration number: 00030520
Postal address: Stromořadní 1098
Town: Jaroměřice nad Rokytnou
Postal code: 675 51
Country: CZ
NUTS code: CZ063
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 9007000.00
Total Value:
CZK 7366810.00

II.2.1) Lot No: III.
Title:

Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň - část III.


2020-01-22

2
2
Official name: Dřevozpracující výrobní družstvo
National registration number: 00030520
Postal address: Stromořadní 1098
Town: Jaroměřice nad Rokytnou
Postal code: 675 51
Country: CZ
NUTS code: CZ063
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 3520000.00
Total Value:
CZK 2625510.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
39100000; 39000000; 31532700; 45432000; Furniture; Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products; Lamp covers; Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions