Poland-Białystok: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Białystok: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OJEU (High Value) 074871-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 1
Town: Białystok
Postal code: 15-089
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych – Agata Rekuć
Telephone: +48 857485550
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485625
NUTS code: PL841
Main address (URL): www.umb.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

Reference number: AZP/261/D/56/TZ-231/6/3/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część SIWZ.

Total Value:
PLN 5842998.92

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Becton Dickinson

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

2. Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny DNA Genotek

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Biologix

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny firm TKBiotech, Tecan

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Micronic

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Covaris

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 7
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny La-Pha-Pack

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 8
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Corning

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 9
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Sarstedt

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 10
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Eppendorf

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 11
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Stille Surgical

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 12
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Dexcom

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 13
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Biameditek

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 14
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny radiometer

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 15
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Synecpol

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 16
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Pulmeq

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 17
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Cosmed

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 18
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Thermo Scientific

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 19
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Waters

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres Zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 20
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 21
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Starlab

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 22
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Sigma

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 23
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Polygen

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres Zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 24
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Omni International

II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 25
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Affinisep

II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejsce dostawy i realizacji zamówienia: Uniwersytet Medyczny, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, POLSKA lub na wskazany adres zamawiającego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 – formularze cenowe, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

W związku z realizacją projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, zgodnie z zaplanowanym we wniosku harmonogramem i wnioskowanymi ilościami zaplanowanych dostaw, niezbędne jest przeprowadzenie przyspieszonych procedur przetargowych. Wynika to z tego, iż wnioskowane terminy dostaw, stanowiących część przedmiotu zamówienia, zostały ustalone najpóźniej na dzień 20.12.2019. Jednakże decyzja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dnia 25.7.2019, w okresie urlopowym, co dodatkowo opóźniło rozpoczęcie realizacji założonego projektu. W związku z tym, w celu wykonania zaplanowanych dostaw w 2019 r., niezbędne jest skrócenie procedury przetargowej do minimum, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w celu jak najszybszego rozpoczęcia realizacji założonych zakupów, od których zależy powodzenie zrealizowania projektu w 2019 r.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 190-461623

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny Becton Dickinson


2019-12-04

1
Official name: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14
Town: 02-823 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 789996.75

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Genomed S.A, ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa


2019-12-09

1
Official name: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Królewicza Jakuba 40A
Town: 02-956 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 585621.58

II.2.1) Lot No: 3II.2.1) Lot No: 4

2019-12-07

1
Official name: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewicza Jakuba 40A
Town: 02-956 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1207709.89

II.2.1) Lot No: 5

2019-12-17

2
Official name: Polgen Sp. z o.o. Sp. k., ul. Puszkina 80
Town: 92-516 Łódź
Country: PL
NUTS code: PL7
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 256768.28

II.2.1) Lot No: 6

2019-12-17

2
Official name: Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Elbląska 10 lok. 77
Town: 01-737 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 46755.15

II.2.1) Lot No: 7

2019-12-17

3
Official name: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Bora-Komorowskiego 56
Town: 03-982 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 14474.46

II.2.1) Lot No: 8

2019-12-17

3
Official name: Polgen Sp. z o.o. Sp. k., ul. Puszkina 80
Town: 92-516 Łódź
Country: PL
NUTS code: PL7
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 6571.76

II.2.1) Lot No: 9

2019-12-04

1
Official name: Zakład Usługowo-Handlowy „Prolab” Tadeusz Borowski, ul. św. Jerzego 43/3
Town: 15-349 Białystok
Country: PL
NUTS code: PL8
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1737495.27

II.2.1) Lot No: 10

2019-12-04

1
Official name: Eppendorf Poland Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 212
Town: 02-486 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 399709.70

II.2.1) Lot No: 11

2019-12-09

1
Official name: Przedsiębiorstwo Mikropolis Siekański Michał, ul. Zbożowa 10
Town: 62-052 Komorniki
Country: PL
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 27276.48

II.2.1) Lot No: 12II.2.1) Lot No: 13


1
Official name: Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58
Town: 15-620 Białystok
Country: PL
NUTS code: PL8
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 41749.40

II.2.1) Lot No: 14


1
Official name: Radiometer Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7
Town: 01-217 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 51319.33

II.2.1) Lot No: 15

2019-12-10

1
Official name: Synecpol s.c. Anna Popiela-Mizera, Mirosław Mizera, ul. Racławicka 56
Town: 30-017 Kraków
Country: PL
NUTS code: PL2
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1729.73

II.2.1) Lot No: 16II.2.1) Lot No: 17

2019-12-17

2
Official name: Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Elbląska 10 lok. 77
Town: 01-737 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 137752.15

II.2.1) Lot No: 18

2019-12-17

2
Official name: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Bora-Komorowskiego 56
Town: 03-982 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 146554.25

II.2.1) Lot No: 19

2019-12-17

2
Official name: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Bora-Komorowskiego 56
Town: 03-982 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 51242.85

II.2.1) Lot No: 20II.2.1) Lot No: 21II.2.1) Lot No: 22

2019-12-17

2
Official name: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7
Town: 59-220 Legnica
Country: PL
NUTS code: PL2
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 3952.25

II.2.1) Lot No: 23

2019-12-10

1
Official name: Polygen Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 46/1
Town: 44-100 Gliwice
Country: PL
NUTS code: PL2
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 138214.69

II.2.1) Lot No: 24

2019-12-10

1
Official name: A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wiertnicza 52A
Town: 02-952 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 128025.19

II.2.1) Lot No: 25

2019-12-17

2
Official name: Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Elbląska 10 lok. 77
Town: 01-737 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL9
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 70079.76

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.4.Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
38000000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions