Czechia-České Budějovice: Catheters

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-České Budějovice: Catheters
OJEU (High Value) 074900-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Nemocnice České Budějovice, a.s.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice České Budějovice, a.s.
National registration number: 26068877
Postal address: B. Němcové 585/54
Town: České Budějovice
Postal code: 370 01
Country: CZ
Contact person: Zdeňka Nigrinová
Telephone: +420 387872240
E-mail: verejnezakazky@nemcb.cz
NUTS code: CZ031
Main address (URL): https://www.nemcb.cz
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávky SZM - Elektrofyziologie

Reference number: 148/2019/ZN

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu.

Total Value:
CZK 1575833.72

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Ablační katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Kvadripolární ablační a mapovací katétry s proměnným zakřivením i v různé kombinaci zakřivení, řiditelné posuvným/výsuvným nebo rotačním mechanismem na rukojeti a navigačním senzorem v distální části elektrody.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 2
Title:

Ablační katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem vybavené senzorem pro snímání přítlaku

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Hexapolární ablační a mapovací katétry s proměnným zakřivením i v různé kombinaci zakřivení, řiditelné posuvným/výsuvným nebo rotačním mechanismem na rukojeti, navigačním senzorem a senzorem pro snímání tlaku hrotu v distální části elektrody.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 3
Title:

Ablační katétry pro 3D mapování a ablaci s impedančním měřením

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Kvadripolární ablační a mapovací katétry s proměnným a bi-direkčním zakřivením také v různé kombinaci zakřivení, řiditelné posuvným/výsuvným nebo rotačním mechanismem na rukojeti a navigačním senzorem v distální části elektrody.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 4
Title:

Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací (tj. bez možnosti 3D mapování)

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Kvadripolární ablační katétry s proměnným a bi-direkčním zakřivením, řiditelné posuvným/výsuvným nebo rotačním mechanismem na rukojeti. Koncové ablační elektrody bez nebo s možností proplachu (standardní otevřený proplach nebo tzv. proplach porézním tipem) z důvodu větší efektivity léze.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 5
Title:

Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Kvadripolární ablační katétry s proměnným i bi-direkčním zakřivením, řiditelné posuvným/výsuvným nebo rotačním mechanismem na rukojeti.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 6
Title:

Balónkové ablační katétry pro provádění izolace plicních žil pro „single shot” laserovou ablaci

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Balónkové ablační katétry pro provádění izolace plicních žil pomocí laserové energie, různé velikosti balónků.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 7
Title:

Základní diagnostické katétry – fixní

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Základní diagnostické katétry fixní se čtyřmi snímacími elektrodami, průměr 4-7 F, elektrody z ušlechtilého kovu nebo slitiny ušlechtilých kovů, distální hrotová elektroda, rozestupy elektrod 1 mm, 5 mm a 2-5-2 mm, konstrukce s dobrou stabilitou těla katétru a torzní odpovědí.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 8
Title:

Základní diagnostické katétry – fixní ultratenké

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Katétr s koncem o průměru max. 3,3 F doplněný na distálním tipu flexibilním vodičem 0,032 ´´ o délce min. 15 mm

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 9
Title:

Základní diagnostické katétry – řiditelné

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Základní diagnostické katétry řiditelné – 10 a 20 – polární, bez preformovaného tvaru (přímé), s integrovaným mechanismem pro změnu zakřivení distální části katétru o průměru 6-7 F, s možností kanylace koronárního sinu cestou femorální žíly a mapování pravé síně.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 10
Title:

Diagnostický cirkulární multipolární katétr pro mapování plicních žil v levé síni s nebo bez navigačního sensoru

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Diagnostické cirkulární multipolární katétry pro mapování plicních žil v levé síni, řiditelné, s nevariabilním i variabilním průměrem, s rozdílnou velikostí průměru, s rozdílným počtem mapovacích elektrod, s rozdílným mezielektrodovým spacingem, umožňujícím zobrazení a možnost tvorby mapy katétrem v 3-D mapovacím systému Carto.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 11
Title:

Diagnostický cirkulární multipolární katétr pro mapování plicních žil v levé síni bez navigačního sensoru a se zvýšenou bezpečností

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Diagnostické cirkulární multipolární katétry pro mapování plicních žil v levé síni, řiditelné, s nevariabilním průměrem.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 12
Title:

Katétr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování s vysokým rozlišením pro tvorbu 3-D mapování

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Multipolární (10-22 elektrod) katétr pro mapování síňových a komorových tachyarytmií s integrovaným mechanismem pro změnu zakřivení distální části katétru, mapovací elektrodové části umožňující tvorbu 3D elektroanatomické mapy kompatibilní se systémem CARTO. Průměr katétru max. 7 F, elektrody z ušlechtilého kovu nebo slitiny ušlechtilých kovů, různé rozestupy, minimálně 2-6-2 mm.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 13
Title:

Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační fixní

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Femorální zavaděč s hemostatickou chlopní, s infuzním portem s kohoutem, v sadě s dilatátorem a vodičem o vnitřním průměru 4-14 F se skupinovým dělením po 0,5 F, délka 12-23 cm, kompatibilní s vodičem o průměru 0,032-0,035´´.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 14
Title:

Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Zavaděče pro transseptální nebo epikardiální přístup s hemostatickou chlopní, s infuzním portem s kohoutem, v sadě s dilatátorem a vodičem.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 15
Title:

Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační unidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Zavaděče pro transseptální přístup s hemostatickou chlopní, s infuzním portem s kohoutem, v sadě s dilatátorem.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Description: Item/Lot 16
Title:

Multipolární katétry pro 3D mapování a ablaci s vysokým rozlišením

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: CZ031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

II.1.4) Short description

Multipolární (> 60 elektrod) katétr košíkového typu pro 3D mapování síňových a komorových tachyarytmií s integrovaným magnetickým senzorem a mechanismem pro změnu zakřivení distální části katétru.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita Zdravotnických prostředků
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Celková jednotková cena za část
Weighting: 40Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 199-482933

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Ablační katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem


2020-02-10

1
1
Official name: EP Service, s.r.o.
National registration number: 29215935
Postal address: Poštovská 455/8
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 125432.23

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Ablační katétry pro 3D mapování a ablaci s aktivním navigačním senzorem vybavené senzorem pro snímání přítlaku


2020-02-10

1
1
Official name: EP Service, s.r.o.
National registration number: 29215935
Postal address: Poštovská 455/8
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 126646.28

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Ablační katétry pro 3D mapování a ablaci s impedančním měřením


2020-01-20

1
1
Official name: Cardion, s.r.o.
National registration number: 60719877
Postal address: Rybnická 136
Town: Brno
Postal code: 634 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 196117.35

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací (tj. bez možnosti 3D mapování)


2020-01-10

1
1
Official name: Inlab, s.r.o.
National registration number: 06632360
Postal address: Karmelitská 379/18
Town: Praha 1
Postal code: 118 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 69000.00

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Ablační katétry pro provádění konvenčních ablací s vyšší dodávanou energií


2019-12-20

1
1
Official name: Cardiomedical, s.r.o.
National registration number: 05448841
Postal address: Náměstí Republiky 1078/1
Town: Praha 1
Postal code: 110 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 89851.83

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Balónkové ablační katétry pro provádění izolace plicních žil pro „single shot” laserovou ablaci


2020-01-20

1
1
Official name: Cardion, s.r.o.
National registration number: 60719877
Postal address: Rybnická 136
Town: Brno
Postal code: 634 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 89238.84

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Základní diagnostické katétry – fixní


2020-01-10

1
1
Official name: Inlab, s.r.o.
National registration number: 06632360
Postal address: Karmelitská 379/18
Town: Praha 1
Postal code: 118 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 41980.00

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Základní diagnostické katétry – fixní ultratenké


2020-01-10

1
1
Official name: Asantela, s.r.o.
National registration number: 24226041
Postal address: Nad Jurečkem 254/25
Town: Říčany
Postal code: 251 01
Country: CZ
NUTS code: CZ020
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 19100.00

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Základní diagnostické katétry – řiditelné


2020-01-10

1
1
Official name: Inlab, s.r.o.
National registration number: 06632360
Postal address: Karmelitská 379/18
Town: Praha 1
Postal code: 118 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 43595.00

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Diagnostický cirkulární multipolární katétr pro mapování plicních žil v levé síni s nebo bez navigačního sensoru


2020-02-10

1
1
Official name: EP Service, s.r.o.
National registration number: 29215935
Postal address: Poštovská 455/8
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 126677.68

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Diagnostický cirkulární multipolární katétr pro mapování plicních žil v levé síni bez navigačního sensoru a se zvýšenou bezpečností


2020-01-10

1
1
Official name: Asantela, s.r.o.
National registration number: 24226041
Postal address: Nad Jurečkem 254/25
Town: Říčany
Postal code: 251 01
Country: CZ
NUTS code: CZ020
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 226600.00

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Katétr diagnostický s proměnným zakřivením, multipolární pro mapování s vysokým rozlišením pro tvorbu 3-D mapování


2020-02-10

1
1
Official name: EP Service, s.r.o.
National registration number: 29215935
Postal address: Poštovská 455/8
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 185252.07

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 13
Title:

Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační fixní


2020-01-20

1
1
Official name: Cardion, s.r.o.
National registration number: 60719877
Postal address: Rybnická 136
Town: Brno
Postal code: 634 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 5386.78

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 14
Title:

Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační bidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla


2020-01-20

1
1
Official name: Cardion, s.r.o.
National registration number: 60719877
Postal address: Rybnická 136
Town: Brno
Postal code: 634 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 37020.66

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 15
Title:

Hemostatický zavaděč katétrů - stabilizační unidirekčně řiditelný + kompatibilní transseptální jehla


2020-01-10

1
1
Official name: Inlab, s.r.o.
National registration number: 06632360
Postal address: Karmelitská 379/18
Town: Praha 1
Postal code: 118 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 73221.00

Contract No:
148/2019/ZN
II.2.1) Lot No: 16
Title:

Multipolární katétry pro 3D mapování a ablaci s vysokým rozlišením


2020-01-10

1
1
Official name: Inlab, s.r.o.
National registration number: 06632360
Postal address: Karmelitská 379/18
Town: Praha 1
Postal code: 118 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 120714.00

Section V: Complementary information


Additional information:

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky - zadavatelem uvedená cena je součet položek jednotlivých částí, vždy za 1 kus.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33141200; Catheters;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions