Poland-Gdansk: Chemical reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Chemical reagents
OJEU (High Value) 074902-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gdański Uniwersytet Medyczny
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gdański Uniwersytet Medyczny
National registration number: pl
Postal address: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Town: Gdańsk
Postal code: 80-210
Country: PL
Contact person: Joanna Laskowska
Telephone: +48 583491223
E-mail: joanna.laskowska@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS code: PL
Main address (URL): www.gumed.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

ZP/117/2019 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych ujętych w 8 pakietach

Reference number: ZP/117/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych ujętych w 8 pakietach do badań naukowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – w ramach projektów:

— pakiet 1, 2 – Studia doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą POWR.03.02.00-00-I026/17-00,

— pakiet 3, 4, 5, 6, 7 – „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”,

— pakiet 8 – „Most danych. Multidyscyplinarny otwarty system transferu wiedzy – etap II: Open Research Data”.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety (załącznik nr 3 do SIWZ):

— pakiet 1, 2, 3, 4, 7, 8 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych,

— pakiet 5, 6 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych.

Total Value:
PLN 26241.68

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet 1 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 1 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych w ramach projektu: Studia doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą POWR.03.02.00-00-I026/17-00.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 1 – 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - Studia doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą POWR.03.02.00-00-I026/17-00.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet 2 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 2 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych w ramach projektu: Studia doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą POWR.03.02.00-00-I026/17-00.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 2 – 120 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - Studia doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą POWR.03.02.00-00-I026/17-00.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet 3 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 3 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych w ramach projektu: „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 3 – 4 PLN (słownie: cztery złote 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet 4 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 4 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych w ramach projektu: „Inkubator innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 4 – 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet 5 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 5 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych w ramach projektu: „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 5 – 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.


Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet 6 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 6 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych w ramach projektu: „Inkubator innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 6 – 10 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.


Description: Item/Lot 7
Title:

Pakiet 7 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 7 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych w ramach projektu: „Inkubator innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 7 – 8 PLN (słownie: osiem złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu - „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.


Description: Item/Lot 8
Title:

Pakiet 8 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Katedry, zakłady, jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

II.1.4) Short description

Pakiet 8 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych w ramach projektu –„Most danych. Multidyscyplinarny otwarty system transferu wiedzy – etap II: Open Research Data”.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

pakiet 8 – 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

W ramach projektu -„MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-515497

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet 1 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych


2020-01-15

1
1
1
Official name: Pointe Scientific Polska Sp. z o.o., ul. Rumiana 76, 03-956 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3038.00
Total Value:
PLN 1596.54

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet 2 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet 3 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet 4 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych


2020-01-24

2
2
2
Official name: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Town: Lublin
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1643.50
Total Value:
PLN 1782.00

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Pakiet 5 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych


2020-01-15

1
1
1
Official name: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Town: Lublin
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2710.00
Total Value:
PLN 3333.30

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Pakiet 6 – specjalistyczne materiały laboratoryjne do badań naukowych


2020-01-24

2
2
2
Official name: Diag-Med., Grażyna Konecka, ul. Modularna 11a, budynek H3, 02-238 Warszawa
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 510.00
Total Value:
PLN 605.88

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Pakiet 7 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych


2020-01-15

1
1
1
Official name: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Town: Lublin
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 360.00
Total Value:
PLN 432.00

Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Pakiet 8 – specjalistyczne odczynniki chemiczne do badań naukowych


2020-01-15

1
1
1
Official name: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Town: Straszyn
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 12289.18
Total Value:
PLN 15027.84

Section V: Complementary information


Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w ustawie Pzp zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt, pkt 12 do 23 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postę. oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ). Jednolity dokument (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.


Review body:
Official name: Prezes KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33696300; 38437000; Chemical reagents; Laboratory pipettes and accessories;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions