Poland-Gdynia: Miscellaneous medical devices and products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdynia: Miscellaneous medical devices and products
OJEU (High Value) 074904-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
Postal code: 81-519
Country: PL
Contact person: Agnieszka Ossowska – Dział Zamówień Publicznych
Telephone: +48 587260359
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Fax: +48 587260338
NUTS code: PL633
Main address (URL): www.szpitalepomorskie.eu
I.4) Type of the contracting authority:
spółka prawa handlowego

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Reference number: D25M/251/N/23-46rj/19

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do lokalizacji w Gdyni i w Gdańsku, podzielone na 16 zadań częściowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni i w Gdańsku: Apteka Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, Apteka Szpitala Wincentego a’ Paulo, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, Apteka Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18.

Total Value:
PLN 1213713.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Czujniki do pulsoksymetru stacjonarno-przenośnego Nellcor

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni: do Aptek Szpitali, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, POLSKA oraz ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %.

Wadium dla zadania 1 w wysokości: 1 460,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Układy oddechowe dla noworodków jednorazowego użytku

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteka Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 2 – 2 800,00 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Filtry antybakteryjno-wirusowe

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. do Aptek w lokalizacjach Zamawiającego w Gdyni: ul. Powstania Styczniowego 1, ul. Wójta Radtkego 1, POLSKA i w Gdańsku: ul. Smoluchowskiego 18, POLSKA.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 3 – 4 150,00 PLN


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – Zestawy do drenażu ran i butle do zestawu do drenażu ran

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni: Apteka Szpitala Wincentego a’ Paulo, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 4 – 1 100,00 PLN


Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 – Zestaw do wszczepiania elektrody czasowej

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni: Apteka Szpitala Wincentego a’ Paulo, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania nr 5 – 350,00 PLN


Description: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6 – Dreny do pomp Hospira

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni: Apteka Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 6 – 5 400,00 PLN


Description: Item/Lot 7
Title:

Zadanie nr 7 – Zastawka Heimlicha

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. do obydwu Aptek w lokalizacji Zamawiającego w Gdyni i do Apteki w lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 7 – 38,00 PLN


Description: Item/Lot 8
Title:

Zadanie nr 8 – Zestaw do przezskórnej gruboigłowej biopsji wątroby

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku: Apteka Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 8 – 320,00 PLN


Description: Item/Lot 9
Title:

Zadanie nr 9 – Strzykawki do pompy infuzyjnej

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteka Szpitala przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz przy ul. Wójta Radtkego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 9 – 225,00 PLN


Description: Item/Lot 10
Title:

Zadanie nr 10 – Wkłucie centralne pięcioświatłowe

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteki Szpitala Wincentego a’ Paulo, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 10 – 3 000,00 PLN


Description: Item/Lot 11
Title:

Zadanie nr 11 – Jałowy zestaw do iniekcji doszklistkowej

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteki Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 11 – 1 400,00 PLN


Description: Item/Lot 12
Title:

Zadanie nr 12 – Strzykawki i sety do pomp Terumo

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni i w Gdańsku: Apteka Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 12 – 300,00 PLN


Description: Item/Lot 13
Title:

Zadanie nr 13 – Port dostępu żylnego z cewnikiem silikonowym i akcesoriami

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteki Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 13 – 6 900,00 PLN


Description: Item/Lot 14
Title:

Zadanie nr 14 – Łyżki do wideolaryngoskopu McGrath Mac

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteki Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 14 – 410,00 PLN


Description: Item/Lot 15
Title:

Zadanie nr 15 – Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku do Apteki Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 15 – 150,00 PLN


Description: Item/Lot 16
Title:

Zadanie nr 16 – Zestawy drenów do podaży leków cytostatycznych

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. dla lokalizacji Zamawiającego w Gdyni do Apteki Szpitala Morskiego im. PCK, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin dostawy 10 %

Wadium dla zadania 16 – 1 300,00 PLN


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 157-387130

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Czujniki do pulsoksymetru stacjonarno-przenośnego Nellcor


2019-12-16

2
1
Official name: Medtronic Poland SpółkA z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 74068.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Układy oddechowe dla noworodków jednorazowego użytku
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 – Filtry antybakteryjno-wirusowe


2019-12-16

1
0
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 187192.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 – Zestawy do drenażu ran i butle do zestawu do drenażu ran


2019-12-16

1
1
Official name: IHT Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Europejska 14D
Town: Warszawa
Postal code: 02-964
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 54308.50

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5 – Zestaw do wszczepiania elektrody czasowej
Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Zadanie nr 6 – Dreny do pomp Hospira


2019-12-16

1
1
Official name: Promed Spółka Akcyjna
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 261000.00

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Zadanie nr 7 – Zastawka Heimlicha
Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Zadanie nr 8 – Zestaw do przezskórnej gruboigłowej biopsji wątroby
Contract No:
9
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Zadanie nr 9 – Strzykawki do pompy infuzyjnej


2019-12-16

2
1
Official name: Skamex Sp. z o.o. Sp.K.
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 9900.00

Contract No:
10
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Zadanie nr 10 – Wkłucie centralne pięcioświatłowe


2019-12-16

1
0
Official name: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Tysiąclecia 14
Town: Nowy Tomyśl
Postal code: 64-300
Country: PL
NUTS code: PL418
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 149000.00

Contract No:
11
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Zadanie nr 11 – Jałowy zestaw do iniekcji doszklistkowej


2019-12-16

2
2
Official name: Consultronix S.A.
Town: Balice
Country: PL
NUTS code: PL214
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 36000.00

Contract No:
12
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Zadanie nr 12 – Strzykawki i sety do pomp Terumo


2019-12-16

1
1
Official name: EFmed Sp. z o.o.
Town: Gdańsk
Postal code: 80-557
Country: PL
NUTS code: PL633
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 11380.00

Contract No:
13
II.2.1) Lot No: 13
Title:

Zadanie nr 13 – Port dostępu żylnego z cewnikiem silikonowym i akcesoriami


2019-12-16

1
0
Official name: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Town: Nowy Tomyśl
Country: PL
NUTS code: PL418
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 343750.00

Contract No:
14
II.2.1) Lot No: 14
Title:

Zadanie nr 14 – Łyżki do wideolaryngoskopu McGrath Mac


2019-12-16

1
0
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 20310.00

Contract No:
15
II.2.1) Lot No: 15
Title:

Zadanie nr 15 – Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku


2019-12-16

1
1
Official name: Dominik Siekierski, Sławomir Naparty Sun-Med spółka cywilna
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Naparty Sławomir Dominik Siekierski Sun-Med spółka cywilna
Town: Łódź
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 5040.00

Contract No:
16
II.2.1) Lot No: 16
Title:

Zadanie nr 16 – Zestawy drenów do podaży leków cytostatycznych


2019-12-16

1
1
Official name: Bialmed Sp. z o.o.
Town: Warszawa
Postal code: 02-546
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 61765.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Postępowanie prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

2. Wadium wynosi 29 303,00 PLN – należy je wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. W nin. postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5.1. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ.

5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33190000; 33157000; 33140000; 33141642; 33141620; 33141640; 33141323; 33141310; 33141240; 33141100; 33141000; Miscellaneous medical devices and products; Gas-therapy and respiratory devices; Medical consumables; Drain accessories; Medical kits; Drain; Biopsy needles; Syringes; Catheter accessories; Dressings; clip, suture, ligature supplies; Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions