Poland-Puławy: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Puławy: Medical equipments
OJEU (High Value) 074909-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Postal address: Bema 1
Town: Puławy
Postal code: 24-100
Country: PL
Contact person: Małgorzata Mączka
Telephone: +48 814502389
E-mail: mmaczka@szpitalpulawy.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.szpitalpulawy.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.szpitalpulawy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach (część II)

Reference number: 53/230/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia ZM 53/230/2019 jest zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach (część II) z podziałem na 4 zadania.

Zadanie nr 1 – aparat ultrasonograficzny z możliwością przezprzełykowej oceny układu krążenia,

Zadanie nr 2:

1) stanowisko do badań wysiłkowych wraz z bieżnią,

2) aparat do rejestracji EKG metodą Holtera,

3) rejestrator do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego,

Zadanie nr 3 – aparat do rejestracji EEG z modułem rejestracji metodą Holtera,

Zadanie nr 4:

1) lampa bakteriobójcza statywowa,

2) lampa bakteriobójcza ścienna.

Total Value:
PLN 471296.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Sprzęt medyczny

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL815
II.1.4) Short description

Pozycja 1 – Aparat ultrasonograficzny z możliwością przezprzełykowej oceny układu krążenia – 1 szt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Czas dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu: RPLU.13.01.00-06-0098/17. Tytuł projektu: Modernizacja Oddziałów Szpitalnych i Zakup Sprzętu Medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.


Description: Item/Lot 2
Title:

Sprzęt medyczny

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL815
II.1.4) Short description

Pozycja 1 – Stanowisko do badań wysiłkowych wraz z bieżnią – 1 szt.

Pozycja 2 – Aparat do rejestracji EKG metodą Holtera – 1 szt.

Pozycja 3 – Rejestrator do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego – 1 szt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Czas dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu: RPLU.13.01.00-06-0098/17. Tytuł projektu: Modernizacja Oddziałów Szpitalnych i Zakup Sprzętu Medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.


Description: Item/Lot 3
Title:

Sprzęt medyczny

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL815
II.1.4) Short description

Pozycja 1 – Aparat do rejestracji EEG z modułem rejestracji metodą Holtera – 1 szt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Czas dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu: RPLU.13.01.00-06-0098/17. Tytuł projektu: Modernizacja Oddziałów Szpitalnych i Zakup Sprzętu Medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.


Description: Item/Lot 4
Title:

Sprzęt medyczny

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL815
II.1.4) Short description

Pozycja 1 – Lampa bakteriobójcza statywowa – 1 szt.

Pozycja 2 – Lampa bakteriobójcza ścienna – 4 szt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Czas dostawy
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu: RPLU.13.01.00-06-0098/17. Tytuł projektu: Modernizacja Oddziałów Szpitalnych i Zakup Sprzętu Medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działania 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527117

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Sprzęt medyczny


2020-01-29

1
Official name: GE Medical Systems Polska
Postal address: ul. Wołoska 9
Town: Warszawa
Postal code: 02-583
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 333112.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Sprzęt medyczny


2020-01-29

1
Official name: Has-Med Sp. z o.o.
Postal address: ul. Młyńska 20
Town: Bielsko-Biała
Postal code: 43-300
Country: PL
NUTS code: PL225
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 34000.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Sprzęt medyczny


2020-01-29

1
Official name: Elmiko Medical Sp. z o.o.
Postal address: ul. Poleczki 29
Town: Warszawa
Postal code: 02-822
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 98600.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Sprzęt medyczny


2020-01-29

1
Official name: Full-Med Sp. z o.o.
Postal address: ul. Bursaki 6
Town: Lublin
Postal code: 20-150
Country: PL
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 5500.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions