Belgium-Torhout: Bread products, fresh pastry goods and cakes

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Torhout: Bread products, fresh pastry goods and cakes
OJEU (High Value) 074945-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Koopkoepel
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Koopkoepel
Postal address: Bosdreef 5
Town: Torhout
Country: BE
Contact person: Koen Viaene
Telephone: +32 50745623
E-mail: koen@koopkoepel.be
NUTS code: BE
Main address (URL): https://www.koopkoepel.be
Address of the buyer profile (URL): https://www.koopkoepel.be
I.4) Type of the contracting authority:
Vzw

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Brood en gebak andere provincies

Reference number: 2019-266-BGA

II.1.4) Short description

Raamovereenkomst voor de levering van brood en gebak in zorg- en welzijnsvoorziening in Vlaanderen en het Brussels Gewest, met uitzondering van West-Vlaanderen.

Total Value:
EUR 1160668.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE251
II.1.4) Short description

Brood en gebak voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle provincies van Vlaanderen en het Brussels Gewest, met uitzondering van West-Vlaanderen.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteit
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 167-408250

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Projet par defaut - Site


2019-10-24

3
Official name: Bakkerij Ranson-Canniere bvba
Postal address: Lammersakker 4
Town: Tielt
Postal code: 8700
Country: BE
Telephone: +32 51633489
E-mail: info@ranson-canniere.be
NUTS code: BE
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1160668
Total Value:
EUR 1

Section V: Complementary information


Additional information:

De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beƫindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Dit geldt enkel voor de voorzieningen gezondheidszorg, voor de welzijnsvoorzieningen geldt een betaaltermijn van 30 kalenderdagen.


Review body:
Official name: Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Oostende
Postal address: Canadaplein 1
Town: Oostende
Postal code: 8400
Country: BE
Telephone: +32 59553640
E-mail: orb.oostende@just.fgov.be
Fax: +32 59553659
URL: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemingsrechtbank-gent-afdeling-oostende

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Koen Viaene
Postal address: Bosdreef 5
Town: Torhout
Postal code: 8820
Country: BE
Telephone: +32 50745623
E-mail: koen@koopkoepel.be
URL: www.koopkoepel.be

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
15810000; Bread products, fresh pastry goods and cakes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions