Bulgaria-Belogradchik: Fuels

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Belogradchik: Fuels
OJEU (High Value) 075002-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Община Белоградчик
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Белоградчик
National registration number: 000159458
Postal address: ул. „Княз Борис I“ № 6
Town: Белоградчик
Postal code: 3900
Country: BG
Contact person: Ангелина Георгиева
Telephone: +359 877871644
E-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg
Fax: +359 93653017
NUTS code: BG311
Main address (URL): http://belogradchik.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://belogradchik.bg/?p=21558
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка чрез покупка на горива за зареждане на МПС и смазочни материали с посредничеството на „Национална стокова борса“ АД за срок от 2 години.


II.1.4) Short description

Доставка чрез периодична покупка на течни горива — безоловен бензин А-95Н, гориво за дизелови двигатели (евродизел), газ пропан-бутан и смазочни материали, за ученически автобуси и служебните автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на община Белоградчик, както и за друга техника на Община Белоградчик, както следва:

Горива:

— автомобилен безоловен бензин А-95Н — прогнозно количество 8 000 литра,

— гориво за дизелови двигатели (евродизел) 10ppmE5 — прогнозно количество 50 000 литра,

— газ пропан-бутан за автомобили — прогнозно количество 1 000 литра.

Смазочни материали:

— масло — двигателно — прогнозно количество 200 литра,

— масло — трансмисионно — прогнозно количество 80 литра

— течност за чистачки — прогнозно количество 160 литра,

— антифриз — прогнозно количество 90 литра,

— АД БЛУ — прогнозно количество 40 бр х 10 литра,

— размразител за стъкла — прогнозно количество 80 бр х 0,5 литра,

— спирачна течност — прогнозно количество 40 литъра.

Total Value:
BGN 115249.58

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG311
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Бензиностанции на изпълнителя

II.1.4) Short description

Доставка чрез периодична покупка на течни горива — безоловен бензин А-95Н, гориво за дизелови двигатели (евродизел), газ пропан-бутан и смазочни материали, за ученически автобуси и служебните автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на община Белоградчик, както и за друга техника на Община Белоградчик, както следва:

Горива

— автомобилен безоловен бензин А-95Н — прогнозно количество 8 000 литра,

— гориво за дизелови двигатели (евродизел) 10ppmE5 — прогнозно количество 50 000 литра,

— газ пропан-бутан за автомобили — прогнозно количество 1 000 литра.

Смазочни материали

— масло — двигателно — прогнозно количество 200 литра,

— масло — трансмисионно — прогнозно количество 80 литра,

— течност за чистачки — прогнозно количество 160 литра,

— антифриз — прогнозно количество 90 литра,

— АД БЛУ — прогнозно количество 40 бр х 10 литра,

— размразител за стъкла — прогнозно количество 80 бр х 0,5 литра,

— спирачна течност — прогнозно количество 40 литъра.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.7.2016 г., изм. ДВ, бр. 99/13.12.2016 г. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на Националната стокова борса.Contract No:
6
Title:

Покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на Националната стокова борса


2020-02-05

1
0
0
0
0
Official name: „Петрол“ АД
National registration number: 831496285
Postal address: бул. „Черни връх“ № 43
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 087669135
E-mail: delovodstvo@petrol.bg
Fax: +359 087669135
NUTS code: BG412
URL: http://www.petrol.bg/
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
BGN 115249.58

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
09100000; Fuels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions