Poland-Kielce: Laboratory reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kielce: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 075023-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Postal address: ul. Grunwaldzka 45
Town: Kielce
Postal code: 25-736
Country: PL
Contact person: Sebastian Szaniawski
Telephone: +48 413671339
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
NUTS code: PL721
Main address (URL): http://bip.wszzkielce.pl
I.4) Type of the contracting authority:
SPZOZ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawy odczynników dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Reference number: EZ/ZP/170/2019/UG

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu od 1 do 6. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy, w przypadku, gdy 1 wykonawcy udzielone zostało zamówienie publiczne na więcej niż 1 zadanie niniejszego postępowania.

Total Value:
PLN 956280.10

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet nr 1 – Odczynniki do aparatu DXI 800 i AU 680

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Laboratorium Diagnostycznego / magazynu medycznego lub oddziału zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji.

II.1.4) Short description

Pakiet nr 1 – Odczynniki do aparatu DXI 800 i AU 680.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet nr 2 – Odczynniki do analizatora Mini VIDAS

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Laboratorium Diagnostycznego / magazynu medycznego lub oddziału zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji.

II.1.4) Short description

Pakiet nr 2 – Odczynniki do analizatora Mini VIDAS.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet nr 3 – Materiały zużywalne do aparatu Capillarys 2 Flex Piercing

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Laboratorium Diagnostycznego / magazynu medycznego lub oddziału zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji.

II.1.4) Short description

Pakiet nr 3 – Materiały zużywalne do aparatu Capillarys 2 Flex Piercing.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet nr 4 – Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 810 FLEX, ABL 837 FLEX oraz ABL 90 FLEX.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Laboratorium Diagnostycznego / magazynu medycznego lub oddziału zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji.

II.1.4) Short description

Pakiet nr 4 – Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 810 FLEX, ABL 837 FLEX oraz ABL 90 FLEX.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet nr 5 – Hematologia

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Laboratorium Diagnostycznego / magazynu medycznego lub oddziału zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji.

II.1.4) Short description

Pakiet nr 5 – Hematologia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet nr 6 – Akcesoria jednorazowe do TCM 5 FLEX

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Laboratorium Diagnostycznego / magazynu medycznego lub oddziału zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Dział Realizacji.

II.1.4) Short description

Pakiet nr 5 – Hematologia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 226-553589

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1 – Odczynniki do aparatu DXI 800 i AU 680


2020-01-24

1
1
0
0
0
Official name: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B
Town: 02-222 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 812650.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2 – Odczynniki do analizatora Mini VIDAS
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3 – Materiały zużywalne do aparatu Capillarys 2 Flex Piercing
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4 – Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 810 FLEX, ABL 837 FLEX oraz ABL 90 FLEX
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5 – Hematologia


2020-01-24

1
1
Official name: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21b
Town: 02-676 Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 143630.10

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6 – Akcesoria jednorazowe do TCM 5 FLEX
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; Laboratory reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions