Poland-Gdansk: Advertising photography services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Advertising photography services
OJEU (High Value) 075368-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-19 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Postal address: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Town: Gdańsk
Postal code: 80-803
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Kościerzyna
Postal address: ul. Strzelecka 9
Town: Kościerzyna
Postal code: 83-400
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Stężyca
Postal address: ul. Parkowa 1
Town: Stężyca
Postal code: 83-322
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Karasin
Postal address: ul. Długa 222
Town: Karasin
Postal code: 83-440
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Kobylnica
Postal address: ul. Główna 20
Town: Kobylnica
Postal code: 76-251
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sulęczyno
Postal address: ul. Kaszubska 26
Town: Sulęczyno
Postal code: 83-320
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Rzeczenica
Postal address: ul. Człuchowska 26
Town: Rzeczenica
Postal code: 77-304
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Brusy
Postal address: ul. Na Zaborach 1
Town: Brusy
Postal code: 89-632
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miastko
Postal address: ul. Grunwaldzka 1
Town: Miastko
Postal code: 77-200
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Nowy Dwór Gdański
Postal address: ul. Wejhera 3
Town: Nowy Dwór Gdański
Postal code: 82-100
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Chojnice
Postal address: ul. 31 Stycznia 56a
Town: Chojnice
Postal code: 89-600
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Lipusz
Postal address: ul. Wybickiego 27
Town: Lipusz
Postal code: 83-424
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Starogard Gdański
Postal address: ul. Sikorskiego 9
Town: Starogard Gdański
Postal code: 83-200
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Łęczyce
Postal address: ul. Długa 49
Town: Łęczyce
Postal code: 84-218
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Władysławowo
Postal address: ul. Gen. J. Hallera 19
Town: Władysławowo
Postal code: 84-120
Country: PL
Contact person: Izabela Ciechowska-Karczewska
Telephone: +48 583236125
E-mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Fax: +48 583236129
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.bip.gdansk.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe

Reference number: BZP.271.87.2019.ICK

II.1.4) Short description

Wykonanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, która powinna prezentować potencjał szlaków wodnych przedstawiony w pełni sezonu turystycznego, z aktywnym udziałem jednostek wodnych, kajaków i odwiedzających je wodniaków/ kajakarzy, a wskazane obiekty jako miejsca wydarzeń sportowo-kulturowych otwarte na uprawianie turystyki kajakowej; obejmującą minimum 700 sztuk zdjęć standardowych (lądowych) oraz min. 300 sztuk zdjęć lotniczych, barwnych, o wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w załączniku nr 2 do umowy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL63
II.1.4) Short description

I. Przedmiot zamówienia.

1. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, która powinna prezentować potencjał szlaków wodnych przedstawiony w pełni sezonu turystycznego, z aktywnym udziałem jednostek wodnych, kajaków i odwiedzających je wodniaków/ kajakarzy, a wskazane obiekty jako miejsca wydarzeń sportowo-kulturowych otwarte na uprawianie turystyki kajakowej; obejmującą minimum 700 sztuk zdjęć standardowych (lądowych) oraz min. 300 sztuk zdjęć lotniczych, barwnych, o wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w załączniku nr 2 do umowy.

2. Z wykonanych zdjęć Zamawiający dokona wyboru ok. 350 sztuk zdjęć standardowych i ok. 150 sztuk zdjęć lotniczych barwnych dla wskazanych miejsc i obiektów, co stanowi ogółem 500 sztuk zdjęć.

3. Wykonane zdjęcia będą wykorzystywane dla potrzeb działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań rewitalizacji oraz promocji Pomorskich Szlaków Kajakowych, a w szczególności obejmujących wykonanie druków średnio- i wielkoformatowych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw promocyjnych, map, strony internetowej, produkcję filmów i spotów promocyjnych;

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale 14 SIWZ – istotne postanowienia umowy.

II. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją. która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy.

III. Wymagania dotyczące zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1–4 Pzp:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 217 i 730) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W liczbie maksymalnie 2 osób, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 163
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja promocji produktu turystycznego przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe


Additional information:

W pkt II.2.5 – Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (z VAT) – 60 %;

2. liczba zdjęć standard. przekazanych do wyboru Zamawiającemu (min.700 sztuk, jednak nie więcej niż 1200 sztuk) – 15 %;

3. liczba zdjęć lotniczych przekazanych do wyboru Zamawiającemu (min. 300 sztuk, jednak nie więcej niż 500 sztuk) – 15 %;

4. aspekt społeczny – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w art. 29 ust. 4–10 %.

W pkt II.2.7 – z zastrzeżeniem §3 umowy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ad a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu sesji fotograficznych w plenerze, z udziałem statystów, o wartości minimum 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda usługa wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej mogą zostać spełnione łącznie.

III.2.2) Contract performance conditions

Określone zostały w rozdziale 14 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-19
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 60
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-19
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, I piętro, pokój 125, POLSKA.


Additional information:

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

I. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunek udziału w postępowaniu, składa także JEDZ tych podmiotów.

III. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to zamieszcza informację o podwykonawcy w ofercie i w JEDZ.

IV. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

V. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień:

1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentu określonego w sekcji III niniejszego ogłoszenia;

2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych opisano w rozdziale 3 SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, co określono w § 8, w rozdziale 14 SIWZ „wzór umowy”.

7. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 6 000,00 PLN.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79961100; Advertising photography services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions