Poland-Kruklanki: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kruklanki: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
OJEU (High Value) 075478-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Borki
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARD



Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Borki
Postal address: ul. Dworcowa 8A
Town: Kruklanki
Postal code: 11-612
Country: PL
Contact person: Bartłomiej Marczak
Telephone: +48 874217045
E-mail: bartlomiej.marczak@bialystok.lasy.gov.pl
Fax: +48 874217053
NUTS code: PL62
Main address (URL): www.bialystok.lasy.gov
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_borki
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2020

Reference number: SA.270.47.2019

II.1.4) Short description

Wykonywanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna, czynności hodowli i ochrony lasu, ochrony ppoż. oraz łowiectwa

Total Value:
PLN 653303.34

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wilkus

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

teren Nadleśnictwa Borki

II.1.4) Short description

Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Wykonywanie usług leśnych: pozyskanie i zrywka drewna, hodowla i ochrona lasu, w dodatkowym zakresie rzeczowym do 20 % wartości zamówienia podstawowego



Additional information:

Kryteria oceny ofert: cena 60 % wagi, samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia 40 % wagi


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 224-549577

Contract No:
18
Title:

Wilkus


2020-02-06

2
2
2




Official name: Zakład Usług Leśnych „Cepal”
Postal address: ul. Spacerowa 5
Town: Kruklanki
Postal code: 11-612
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 659771.27
Total Value:
PLN 653303.34

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov..pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Procedury składania odwołań reguluje rozdział VI ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77000000; 77200000; Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions