Romania-Timișoara: Catering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Timișoara: Catering services
OJEU (High Value) 075580-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Asociația pentru Promovarea Femeii din România
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Asociația pentru Promovarea Femeii din România
National registration number: 12917717
Postal address: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 69
Town: Timișoara
Postal code: 300578
Country: RO
Contact person: Vasile Moldovan
Telephone: +40 356108800
E-mail: apfr.achizitii@yahoo.ro
Fax: +40 356108800
NUTS code: RO424
Main address (URL): www.apfr.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority:
ONG
I.5.2) Other activity -
Activitate educațională, consiliere și consultant

Section II: Object of Contract


Title:

Pachet transport, hrană și pauze de cafea pentru participanți programe perfecționare, 2 loturi în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității mar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 12917717/2018/114817/1/1185

II.1.4) Short description

Pachet transport, hrana si pauze de cafea pentru participantii la programele de perfectionare, 2 loturi, in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” cod SMIS 2014+:114817, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – servicii transport participanti la programul de formare director de magazin, cod CPV 60130000-8 – Servicii de transport rutier specializat de pasageri;

— lot 2 – hrana participanti la programul de specializare in antreprenoriat (masa pranz + pauze cafea), hrana participanti la programele de perfectionare accesare si administrare fonduri (masa pranz + pause cafea) si hrana participanti la programul de perfectionare director de magazin (masa pranz + pauze cafea), cod CPV: 55520000-1 – Servicii de catering; 79952000-2 – Servicii pentru evenimente.

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi asigurate pentru participantii la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului „Masuri integrate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Lot 2 – Hrană participanți la programul de specializare în antreprenoriat (masă prânz + pauze cafea), la programele de perfecționare accesare și administrare fonduri (mas [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Locul principal de prestare.

Locatia de implementare a proiectului: comuna Frumusica, jud. Botosani.

Cod NUTS: RO212 Botosani (comuna Frumusica, loc. Botosani, loc. Harlau).

II.1.4) Short description

Lot 2 – Hrana participanti la programul de specializare in antreprenoriat (masa pranz +pauze cafea), hrana participanti la programele de perfectionare accesare si administrare fonduri (masa pranz + pauze cafea) si hrana participanti la programul de perfectionare director de magazin (masa pranz + pauze cafea).

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi asigurate pentru participantii la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” cod SMIS 2014+:114817, de catre Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, in calitatea acesteia de partener in proiect.

Serviciile sunt unt necesare desfasurarii activitatilor directe ale proiectului pentru care achizitorul – APFR – este responsabil si vor fi prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Factorul de evaluare de mediu – pondere produse obţinute din producţii ecologice (dintre categoriile de produse utilizate în cadrul prestării serviciului de catering ce face obiectul achiziţiei)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

,,Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817,


Description: Item/Lot 2
Title:

Lot 1 – Servicii transport participanți la programul de formare director de magazin

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Locul principal de prestare.

Locatia de implementare a proiectului: comuna Frumusica, jud. Botosani.

Cod NUTS: RO212 Botosani (comuna Frumusica, loc. Botosani, loc. Harlau).

II.1.4) Short description

Servicii transport participanti la programul de formare director de magazin.

Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor fi asigurate pentru participantii la programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica” cod SMIS 2014+:114817, de catre Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, in calitatea acesteia de partener in proiect.

Serviciile sunt necesare desfasurarii activitatilor directe ale proiectului pentru care achizitorul – APFR – este responsabil si vor fi prestate in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experienta si calificarea personalului de specialitate (soferi)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

„Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 133-327345

II.2.1) Lot No: 2II.2.1) Lot No: 1Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
55520000; 79952000; 60130000; Catering services; Event services; Special-purpose road passenger-transport services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions