Romania-Bucharest: Non-scheduled air transport services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Bucharest: Non-scheduled air transport services
OJEU (High Value) 075647-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
National registration number: 4193222
Postal address: Str. Geniului nr. 42C
Town: Bucureşti
Postal code: 060117
Country: RO
Contact person: Marius-Lucian Gogoi
Telephone: +40 213162598/19360/19362
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Fax: +40 214087425
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.politiadefrontiera.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de transport aerian intern și internațional

Reference number: 4193222_2019_PAAPD1092037

II.1.4) Short description

Autoritatea contractantă vizează achiziționarea de servicii de transport aerian intern și internațional de pasageri în funcție de necesitățile și în limita bugetului alocat, la clasa economic, cu week-end și fără week-end sau altele, după caz. Deplasările ce urmează a fi efectuate sunt caracterizate prin faptul că rutele de călătorie, numărul lor și numărul de participanți nu sunt determinate a priori, ele variind în funcție de nevoile Autorității contractante la momentul solicitării. În cele mai multe cazuri, emiterea biletelor de transport se face pe baza rezervărilor solicitate, însă există și cazuri în care, din cauza situațiilor neprevăzute, independent de voința autorității contractante, se vor solicita modificări în rezervările inițiale. Numărul de pasageri și datele de călătorie vor fi precizate cu exactitate în invitația de participare la reofertare.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


1
10

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

II.1.4) Short description

Autoritatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru cu cel puțin 3 și cel mult 8 ofertanți ale căror oferte vor fi declarate admisibile după aplicarea criteriului de atribuire, cu valabilitate de 4 (patru) ani de la semnarea de către ultima parte, atribuind ulterior, prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern și internațional de pasageri pentru destinațiile/clasele/durata/condițiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în invitația de participare la reluarea competiției.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Anularea sau modificarea gratuită a biletelor de avion deja emise (AMG)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 190-462150

Contract No:
19
Title:

Acord-cadru de achiziție publică de servicii


2020-02-10

10
8
0
0
10
Official name: Danco Pro Communication S.R.L.
National registration number: RO 9482566
Postal address: Str. Mr. Ion Coravu nr. 29C
Town: București
Postal code: 021972
Country: RO
Telephone: +40 212500221
E-mail: office@dancopro.ro
Fax: +40 212503312
NUTS code: RO321
URL: www.dancopro.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Compania Națională de Transporturi Aeriene Romane TAROM
National registration number: RO 477647
Postal address: Calea Bucureștilor nr. 224F
Town: Otopeni
Postal code: 075150
Country: RO
Telephone: +40 212014723
E-mail: corporates@tarom.ro
Fax: +40 212014762
NUTS code: RO322
URL: www.tarom.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Weco Tmc S.R.L.
National registration number: RO 6309553
Town: București
Postal code: 023782
Country: RO
Telephone: +40 212422323
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Fax: +40 212423118
NUTS code: RO321
URL: www.wecotravel.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Olimpic International Turism
National registration number: RO 6519768
Postal address: Str. Vișana nr. 5, sector 4
Town: București
Postal code: 040392
Country: RO
Telephone: +40 213305658
E-mail: congress@olimpic.ro
Fax: +40 213305123
NUTS code: RO321
URL: www.olimpic.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: S.C. J'Info Tours S.R.L.
National registration number: RO 445220
Town: București
Postal code: 010458
Country: RO
Telephone: +4 0721104835
E-mail: incoming3@jinfotours.ro
NUTS code: RO321
URL: www.jinfotours.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Central Travel S.R.L.
National registration number: RO16482941
Postal address: Str. Ion C. Brătianu nr. 34
Town: București
Postal code: 030175
Country: RO
Telephone: +40 721714959
E-mail: raluca@centraltravel.ro
Fax: +40 213132361
NUTS code: RO321
URL: www.centraltravel.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: GTS International Romania
National registration number: RO15226775
Town: București
Postal code: 050014
Country: RO
Telephone: +40 213134545
E-mail: razvan.tachescu@gtsturism.ro
Fax: +40 2134512
NUTS code: RO321
URL: www.gtsturism.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Best Travel International
National registration number: RO 14522942
Postal address: Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 31
Town: București
Postal code: 011954
Country: RO
Telephone: +40 213178330
E-mail: office@besttravel.ro
Fax: +40 213178331
NUTS code: RO321
URL: www.besttravel.ro
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 5000000

1
10

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul juridic
Postal address: Bulevardul Geniului nr. 42C
Town: Bucureşti
Postal code: 060117
Country: RO
Telephone: +40 213162598
E-mail: juridic@igpf.ro
URL: www.politiadefrontiera.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
60420000; Non-scheduled air transport services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions