Poland-Krzyż Wielkopolski: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krzyż Wielkopolski: Forestry services
OJEU (High Value) 075705-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż
National registration number: 570064429
Postal address: Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1
Town: Krzyż Wielkopolski
Postal code: 64-761
Country: PL
Contact person: Paulina Pankowska-Niezborała
Telephone: +48 672564009
E-mail: krzyz@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672564561
NUTS code: PL411
Main address (URL): http://www.krzyz.pila.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_krzyz/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020

Reference number: S.270.195.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno-melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz opisy zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.

Total Value:
PLN 1225633385.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I leśnictwa Rzeczyn i Dębina

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Rzeczyn i Dębina.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Rzeczyn i Dębina w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

3.6. W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet I leśnictwa Żelichowo, Zacisze

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Żelichowo, Zacisze.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno - melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Żelichowo i Zacisze w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet III leśnictwa Radzyń, Wizany oraz Szkółka Leśna

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Radzyń, Wizany oraz Szkółka Leśna położona na obszarze leśnictwa Radzyń.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Radzyń, Wizany oraz Szkółka Leśna w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet IV leśnictwa Dzierżązno Małe, Gieczynek

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dzierżązno Małe i Gieczynek.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dzierżązno Małe i Gieczynek w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet V leśnictwa Dębowa Góra, Zwierzyniec

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dębowa Góra i Ziwerzyniec.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno - melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dębowa Góra i Zwierzyniec w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet VI leśnictwa Dolina, Zielonowo

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Krzyż leśnictwa Dolina i Zielonowo.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, oraz utrzymania dróg, i urządzeń wodno-melioracyjnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, oraz utrzymania dróg do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzyż leśnictw Dolina i Zielonowo w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 205-499822

Contract No:
S.270.195.2020
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020, pakiet I leśnictwa Rzeczyn, Dębina


2020-01-13

2
2
0
0
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
National registration number: 973-030-76-55
Postal address: Przylep-Strażacka 17C
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-015
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1757409.17

1054581.70
1097901.30

474561.77
45

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020, Pakiet I leśnictwa Rzeczyn, Dębina w ilości 45 % z zakresu prac dotyczących pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu.


Contract No:
S.270.195.2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020, pakiet II leśnictwa Żelichowo i Zacisze


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Leśne Andrzej Pawlak
National registration number: 765-122-48-79
Postal address: Osiedlowa 6/7
Town: Człopa
Postal code: 78-630
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych i Transportowych Wiesław Szczudło
National registration number: 763-100-58-32
Postal address: Dzierżązno Wielkie 118
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi, Handel „Junior" Marcin Szczudło
National registration number: 763-209-18-97
Postal address: Dzierżązno Wielkie 118
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Ryszard Kowalski
National registration number: 763-118-45-91
Postal address: Brzegi 2
Town: Krzyż Wielkopolski
Postal code: 64-761
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Produkacja Handel Usługi Czesław Bakinowski
National registration number: 763-000-10-97
Postal address: Biernatowo 2
Town: Trzcianka
Postal code: 64-980
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Magdar Dorota Bakinowska
National registration number: 763-183-24-23
Postal address: Biernatowo 2
Town: Trzcianka
Postal code: 64-980
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Aftbik Stanisław Aftarczuk
National registration number: 763-102-00-91
Postal address: Gieczynek 36
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1933210.26
Total Value:
PLN 1207972.00

Contract No:
S.270.195.2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020, pakiet III leśnictwa Radzyń, Wizany oraz Szkółka Leśna


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Leśne Andrzej Pawlak
National registration number: 765-122-48-79
Postal address: Osiedlowa 6/7
Town: Człopa
Postal code: 78-630
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych i Transportowych Wiesław Szczudło
National registration number: 763-100-58-32
Postal address: Dzierżązno Wielkie 118
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Handel Junior Marcin Szczudło
National registration number: 763-209-18-97
Postal address: Dzierżązno Wielkie 118
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Ryszard Kowalski
National registration number: 763-118-45-91
Postal address: Brzegi 2
Town: Krzyż Wielkopolski
Postal code: 64-761
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Produkcja Handel Usługi Czesław Bakinowski
National registration number: 763-000-10-97
Postal address: Biernatowo 2
Town: Trzcianka
Postal code: 64-980
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Magdar Dorota Bakinowska
National registration number: 763-183-24-23
Postal address: Biernatowo 2
Town: Trzcianka
Postal code: 64-980
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Aftbik Stanisław Aftarczuk
National registration number: 763-102-00-91
Postal address: Gieczynek 36
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2515994.05
Total Value:
PLN 1582188.30

Contract No:
S.270.195.2019
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2020, pakiet V leśnictwa Dębowa Góra, Zwierzyniec


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Leśne Andrzej Pawlak
National registration number: 765-122-48-79
Postal address: Osedlowa 6/7
Town: Człopa
Postal code: 78-630
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Wiesław Szczudło
National registration number: 763-100-58-32
Postal address: Dzierżązno Wielkie 118
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Handel Junior Marcin Szczudło
National registration number: 763-209-18-97
Postal address: Dzierżązno Wielkie 118
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Ryszard Kowalski
National registration number: 763-118-45-91
Postal address: Brzegi 2
Town: Krzyż Wielkopolski
Postal code: 64-761
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Produkcja Handel Usługi Czesław Bakinowski
National registration number: 763-000-10-97
Postal address: Biernatowo 2
Town: Trzcianka
Postal code: 64-980
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Magdar Dorota Bakinowska
National registration number: 763-183-24-23
Postal address: Biernatowo 2
Town: Trzcianka
Postal code: 64-980
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Aftbik Stanisław Aftarczuk
National registration number: 763-102-00-91
Postal address: Gieczynek 36
Town: Wieleń
Postal code: 64-730
Country: PL
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1858367.02
Total Value:
PLN 1139359.70

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) została zawarta w rozdziale 21 SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 45233141; 77211600; 75251120; 77100000; 77110000; 45233140; 77211100; 77231200; 77231600; 77211000; 77210000; 45232452; 77211400; 77211200; 45233142; 77211300; Forestry services; Road-maintenance works; Tree seeding; Forest-firefighting services; Agricultural services; Services incidental to agricultural production; Roadworks; Timber harvesting services; Forest pest control services; Afforestation services; Services incidental to logging; Logging services; Drainage works; Tree-cutting services; Transport of logs within the forest; Road-repair works; Tree-clearing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions