Belgium-Hasselt: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Hasselt: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 075733-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority De Vlaamse Waterweg nv
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
Postal code: 3500
Country: BE
Contact person: Ir. Stéphan Creëlle
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
NUTS code: BE221
Main address (URL): www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366660
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Waterbouwkundige werken en diensten

Section II: Object of Contract


Title:

Seine-Schelde. Studie kalibratie Leie pand 140: Deinze - St-Baafs-Vijve

Reference number: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-024-F03_2

II.1.4) Short description

Deze diensten hebben betrekking op de kalibratie voor scheepvaart, alsook de omgevingsaanleg en natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve. Het betreft concreet de opmaak van ontwerp, uitvoeringsstudie, aanbestedingsklaar dossier, omgevingsvergunning, alsook de opvolging van de desbetreffende werken in uitvoering.

Total Value:
EUR 1259322.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE2
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Deinze - St-Baafs-Vijve

II.1.4) Short description

Deze diensten hebben betrekking op de kalibratie voor scheepvaart, alsook de omgevingsaanleg en natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve. Het betreft concreet de opmaak van ontwerp, uitvoeringsstudie, aanbestedingsklaar dossier, omgevingsvergunning, alsook de opvolging van de desbetreffende werken in uitvoering.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Offerte
Weighting: 40
Cost/Price
Criteria: Kwaliteit van de offerte
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014 – 2020’ (MAWP = Multi-Annual Work Programme) -

Projecttitel ‘Seine-Scheldt 2020’ – projectnummer ‘2014-EU-TM-0373-M’.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 208-507860

Contract No:
ABS-19-024

2020-02-10

3
Official name: nv SBE
Postal address: Slachthuisstraat 71
Town: St-Niklaas
Postal code: 9100
Country: BE
E-mail: info@sbe.be
NUTS code: BE236
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 1259322.00

Section V: Complementary information


Additional information:

— Uitvoeringstermijn: zie bestek,

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in xml-formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,
o

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek,

— De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

De bijlagen bij dit bestek zijn te verkrijgen bij gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be en worden u, na aanvraag via mail, overgemaakt met WeTransfer.


Review body:
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71220000; 71240000; 71242000; 71300000; 71311100; 71322000; 71520000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Architectural design services; Architectural, engineering and planning services; Project and design preparation, estimation of costs; Engineering services; Civil engineering support services; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions