Netherlands-Someren: Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Netherlands-Someren: Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
OJEU (High Value) 075750-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gemeente Someren
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Someren
National registration number: 242166316
Postal address: Wilhelminaplein 1
Town: Someren
Postal code: 5711 EK
Country: NL
Contact person: Inge Roes
Telephone: +31 610946256
E-mail: i.roes@bizob.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845
I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Asten
National registration number: 3627499
Postal address: Koningsplein 3
Town: Asten
Postal code: 5721 GJ
Country: NL
Contact person: Inge Roes
Telephone: +31 610946256
E-mail: i.roes@bizob.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845
I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Nuenen
National registration number: 122154657
Postal address: Jan van Schijnveltlaan 2
Town: Nuenen
Postal code: 5671 CK
Country: NL
Contact person: Inge Roes
Telephone: +31 610946256
E-mail: i.roes@bizob.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Bestrijding processierups Asten, Someren, Nuenen


II.1.4) Short description

De opdracht omvat de biologische (preventieve) bestrijding van de processierups met aanvullend zo nodig mechanische (curatieve) bestrijding.

Total Value:
EUR 1237256.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Perceel 1 gemeente Asten en gemeente Someren bestrijding eikenprocessierups

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gemeente Asten en gemeente Someren.

II.1.4) Short description

Gevraagd wordt een totaalprijs voor preventieve inclusief zo nodig mechanische verwijdering van de eikenprocessessierups voor een in het bestek vastgelegd areaal van ongeveer 6 500 bomen in Asten en 13 000 bomen in Someren. Alsmede enkele aanvullende tarieven. Werkproces bij meldingen van de Eikenprocessierups naar de opdrachtnemer. Uitvoeringsdienst Asten Someren (UDAS) controleert de melding ter plaatse en verstuurt de opdrachtnemer de volgende gegevens:

— Meldingsnummer: locatie: straat, plaats, ter hoogte van boomhoogte: JW-HW-VW,

— Bestek nummer: welke post betreft het,

— Bijzonderheden: nb. melding word via de mail aangeleverd.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Capaciteit
Weighting: 1

Criteria: Reactietermijn standaard melding
Weighting: 1

Criteria: Reactietermijn spoed melding
Weighting: 1
Cost/Price
Weighting: 1Additional information:

Ter bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de gunnen op waarde (GOW) methode.

— Criterium 1: capaciteit heeft een maximale fictieve meerwaarde van 25 000,- EUR,

— Criterium 2: reactietermijn standaard melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR,

— Criterium 3: reactietermijn spoed melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR.


Description: Item/Lot 2
Title:

Perceel 2 gemeente Nuenen bestrijding eikenprocessierups

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gemeente Nuenen

II.1.4) Short description

Gevraagd wordt een totaalprijs voor preventieve, inclusief zo nodig mechanische, verwijdering van de eikenprocessessierups voor een in het bestek vastgelegd areaal van ongeveer 10 513 bomen. Alsmede enkele aanvullende tarieven.

Werkproces bij meldingen van de Eikenprocessierups naar de opdrachtnemer.

Meldingen van burgers worden door het KCS van Nuenen in een digitale postbus geplaatst. De opdrachtnemer heeft toegang tot dit systeem en krijgt een mail als een nieuwe melding is geplaatst.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Capaciteit
Weighting: 1

Criteria: Reactietermijn standaard melding
Weighting: 1

Criteria: Reactietermijn spoed melding
Weighting: 1
Cost/Price
Weighting: 1Additional information:

Ter bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de gunnen op waarde (GOW) methode.

— Criterium 1: capaciteit heeft een maximale fictieve meerwaarde van 25 000,- EUR,

— Criterium 2: reactietermijn standaard melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR,

— Criterium 3: reactietermijn spoed melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-530552

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Bestrijding processierups perceel 1 Asten Someren


2020-02-06

3
3
0
0
3
Official name: Herman Vaessen bv
Postal address: Leemvenweg 1
Town: Maasbree
Postal code: 5993 RH
Country: NL
Telephone: +31 774651708
E-mail: info@hermanvaessen.nl
NUTS code: NL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 700940.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Bestrijding processierups Nuenen perceel 2


2020-02-06

4
4
0
0
4
Official name: Herman Vaessen bv
Postal address: Leemvenweg 1
Town: Maasbree
Postal code: 5993 RH
Country: NL
Telephone: +31 774651708
E-mail: info@hermanvaessen.nl
NUTS code: NL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 536316.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: NL
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
URL: www.rechtspraak.nl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van 20 dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
90670000; 90921000; Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas; Disinfecting and exterminating services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions