Belgium-Brussels: Accounting and auditing services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Brussels: Accounting and auditing services
OJEU (High Value) 075752-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Vrije Universiteit Brussel
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Vrije Universiteit Brussel
Postal address: Pleinlaan 2
Town: Brussel
Postal code: 1050
Country: BE
Contact person: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Telephone: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
NUTS code: BE1
Main address (URL): www.vub.be
I.4) Type of the contracting authority:
Universiteit

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Aanduiding van een bedrijfsrevisor

Reference number: VUB/2019/DFAA/001

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).

Total Value:
EUR 83350.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE1
II.2.3.2) Main site or place of performance:

VUB campus Etterbeek, Pleinlaan 2 en 5 ,te 1050 Brussel.

II.1.4) Short description

De Vrije Universiteit Brussel schrijft een openbare procedure uit voor aanduiding van een bedrijfsrevisor voor de controle van:

— de jaarrekening van de universiteit (exclusief het Universitair Ziekenhuis maar inclusief het Instituut voor Europese Studies (IES)),

— de jaarrekening van de VZW Vesalius College (VECO),

— projectaudits voor onderwijs- en onderzoeksopdrachten.

De jaarrekeningen die binnen deze opdracht moeten worden gecontroleerd zijn de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021.

Omzet 2017:

— Vrije Universiteit Brussel (exclusief Universitair Ziekenhuis): 240 000 000 EUR,

— Instituut voor Europese Studies (IES): 4 000 000 EUR,

— Vesalius College (VECO) vzw: 3 000 000 EUR.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Auditmethodiek en organisatie uitvoering opdracht
Weighting: 10

Criteria: Werkervaring en samenstelling team
Weighting: 15

Criteria: Kwaliteitsbewaking en continuïteit van werking
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 060-139097

Contract No:
VUB/2019/DFAA/001
Title:

Aanduiding van een bedrijfsrevisor


2019-08-01

4
0
0
0
4
Official name: BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'Entreprises bv cvba
Postal address: Da Vincilaan 9, Bus E6
Town: Zaventem
Postal code: 1935
Country: BE
Telephone: +32 27780100
E-mail: bert.kegels@bdo.be
Fax: +32 32184515
NUTS code: BE
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 83350.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel (Etterbeek)
Postal code: 1040
Country: BE
URL: https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79210000; 79200000; 79212300; 79212500; Accounting and auditing services; Accounting, auditing and fiscal services; Statutory audit services; Accounting review services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions