Sweden-Lund: Inspection of ventilation system

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Sweden-Lund: Inspection of ventilation system
OJEU (High Value) 075774-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Lunds kommun
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lunds kommun
National registration number: 212000-1132
Postal address: Box 41
Town: Lund
Postal code: 221 00
Country: SE
Contact person: Patrik Adersjö
E-mail: patrik.adersjo@affarsconcept.se
NUTS code: SE224
Main address (URL): http://www.lund.se
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

OVK-Besiktningar

Reference number: SN 2019/0384

II.1.4) Short description

Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulter för genomförande av OVK-besiktningar i enlighet med de krav som ställs i BFS 2011:16, OVK 1 och BFS 2017:10, OVK 3 med eventuella följdändringar.

Total Value:
SEK 7000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE224
II.1.4) Short description

Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulter för genomförande av OVK-besiktningar i enlighet med de krav som ställs i BFS 2011:16, OVK 1 och BFS 2017:10, OVK 3 med eventuella följdändringar.

AUC.1 OMFATTNING

Ramavtalet omfattar funktionskontroll av ventilationssystem enligt de krav som ställs i BFS 2011:16, OVK 1 och BFS 2017:10, OVK 3 med eventuella följdändringar.

Återkommande besiktningar ska genomföras för samtliga ventilationssystem i handling 4.2 Objektslista. Dessutom kan löpande avrop komma att göras under avtalsperioden, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras vid avrop. Löpande avrop kan exempelvis vara att genomföra en första besiktning när ett nytt ventilationssystem tas i bruk.

Beställaren förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde.

Takvolym för ramavtalet: 7 MSEK. Med takvolym avses den brytpunkt där Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet om avropsvolymen uppnår angiven takvolym innan ramavtalstiden löpt ut. Takvolymen gäller för hela ramavtalstiden och ska ej ses som en uppskattad eller garanterad volym.

Omfattning i detalj framgår av under AUC.11 listade handlingar.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 228-559615


2020-01-20

3
Official name: Kiwa Inspecta AB
National registration number: 556190-5935
Postal address: Box 7178
Town: Solna
Postal code: 170 07
Country: SE
E-mail: magnus.cohn@kiwa.com
NUTS code: SE110
URL: http://www.inspects.se
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 7000000
Total Value:
SEK 7000000


2020-01-20

3
Official name: Bemt AB
National registration number: 556599-7102
Postal address: Topplocksgatan 4
Town: Malmö
Postal code: 212 41
Country: SE
E-mail: jonas.fridh@bemt.nu
NUTS code: SE224
URL: http://WWW.BEMT.NU
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
SEK 7000000


2020-01-20

3
Official name: Ovkservice Syd AB
National registration number: 556795-9308
Postal address: Box 16
Town: Löddeköpinge
Postal code: 246 21
Country: SE
E-mail: fredrik.gyllander@ovkservice.se
NUTS code: SE224
URL: http://www.ovkservice.se
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
SEK 7000000

Section V: Complementary information


Additional information:

Visma annons: https://opic.com/id/afdvydlmqq


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Malmö
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-13

English Language Unavailable

CPV Codes
71315410; 71356100; 71631000; Inspection of ventilation system; Technical control services; Technical inspection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions