Denmark-Holte: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Denmark-Holte: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
OJEU (High Value) 075777-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Rudersdal Kommune
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Rudersdal Kommune
National registration number: 29188378
Postal address: Øverødvej 2
Town: Holte
Postal code: 2840
Country: DK
Contact person: Erling Kristiansen
Telephone: +45 27236316
E-mail: erkr@moe.dk
NUTS code: DK02
Main address (URL): https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5bf5d66c-d585-4863-9249-2c03356845aa/homepage
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Udbud af beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022


II.1.4) Short description

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022.

Total Value:
DKK 4358357

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022

II.2.1) Lot No: Delaftale 1. Beplantningspleje på vejarealer 2020-2022
NUTS code: DK02
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Veje i Rudersdal Kommune

II.1.4) Short description

Udbuddet omfatter beplantningspleje på vejarealer i Rudersdal Kommune.

Beplantningspleje omfatter pleje af følgende elementer:

- Græsflade,

- Rabatgræs,

- Naturgræs,

- Bunddækkende buske,

- Busket,

- Krat.

Samlet omfang: Ca. 250 000 m2 græsareal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Option på forlængelse 1+1 +1 år på tilsvarende vilkår og pris..Description: Item/Lot 2
Title:

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022

II.2.1) Lot No: Delaftale 2. Ukrudtsbekæmpelse på vejarealer mv. 2020-2022
NUTS code: DK02
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Veje, fortove og grusstier mm. i Rudersdal Kommune.

II.1.4) Short description

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand på veje, fortove og grusstier mm. i Rudersdal Kommune.

Samlet omfang:

- Ca. 170 km langs veje + ca. 80 km på grusstier.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Option på forlængelse 1+1+1 år på tilsvarende vilkår og pris.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 223-547177

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Beplantningspleje langs vejarealer 2020 – 2022 i Rudersdal Kommune


2020-02-03

3
2
0
0
3
Official name: OK Nygaard A/S
National registration number: 35394818
Postal address: Beringvej 19
Town: Hasselager
Postal code: 8361
Country: DK
Telephone: +45 70215400
E-mail: info@oknygaard.dk
NUTS code: DK02
URL: https://oknygaard.dk
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 1500000

2176997
2911642

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand 2020 – 2022 i Rudersdal Kommune


2020-02-03

2
1
0
0
2
Official name: Ebbe Dalsgaard A/S
National registration number: 20899689
Postal address: Vejenbrødvej 45 A
Town: Kokkedal
Postal code: 2980
Country: DK
Telephone: +45 49141720
E-mail: mail@edas.dk
NUTS code: DK02
URL: https://www.ebbe-dalsgaard.dk
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 2500000

2181360
2928590

Section V: Complementary information


Additional information:

Vejledning vedr. tilbudsgiveres adgang til udbudsportalen Ethics:

Tilbudsgivere, der ikke tidligere har anvendt Ethics, følger linket og trykker på 'Opret ny bruger' i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Her får man mulighed for at oprette sig i systemet, og kan derefter tilgå udbudsmaterialet. Oprettelsen er gratis.

Tilbudsgivere, der allerede er oprettet i Ethics fra tidligere udbud, skal blot logge ind.

Elektronisk fakturering kræves til Rudersdal Kommunes EAN-nummer.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-13

English Language Unavailable

CPV Codes
77000000; 77314000; 77312000; Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services; Grounds maintenance services; Weed-clearance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions