Belgium-Hasselt: Health and safety consultancy services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Hasselt: Health and safety consultancy services
OJEU (High Value) 075790-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority De Vlaamse Waterweg nv
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
Postal code: 3500
Country: BE
Contact person: Heidi Mens
Telephone: +32 11298471
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Fax: +32 11243390
NUTS code: BE221
Main address (URL): www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366038
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Openbare werken

Section II: Object of Contract


Title:

Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een veiligheidscöordinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever hieromtrent

Reference number: De Vlaamse Waterweg-AAK-18-0102-F03_0

II.1.4) Short description

Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een veiligheidscöordinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever hieromtrent voor diverse projecten.

Het betreft in hoofdzaak opdrachten die uitgeschreven worden door de afdeling Albertkanaal, de afdeling Planning en sturing en de afdeling Algemene Ondersteuning.


149285.00
245025.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE2
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Antwerpen en Limburg.

II.1.4) Short description

Het voorwerp van de opdracht is het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor het uitvoeren van de opdrachten zoals bedoeld in de Wet van 4.8.1996 en latere wijzigingen en het Koninklijk Besluit van 25.1.2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en haar latere wijzigingen.

Het betreft in hoofdzaak opdrachten die uitgeschreven worden door de afdeling Albertkanaal, de afdeling Planning en Sturing en de afdeling Algemene Ondersteuning.

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst en wordt afgesloten voor de duur van 1 kalenderjaar.

Er zal gewerkt worden met bestellingen met een eigen aanvangsdatum en uitvoeringstermijn.

De opdrachtnemer wordt per te begeleiden project, voor het totaalpakket van de geleverde prestaties in het kader van de veiligheidscoördinatie-ontwerp, hetzij de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking vergoed op basis van de opgegeven eenheidsprijzen per klasse.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Technische en inhoudelijke waarde van de offerte
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 143-352220


2020-02-05

7
Official name: Abesco
Postal address: Tiensesteenweg 79
Town: Glabbeek
Postal code: 3380
Country: BE
NUTS code: BE242
V.2.3) The contractor is an SME: no


149285.00
245025.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-06

English Language Unavailable

CPV Codes
71317210; 79417000; Health and safety consultancy services; Safety consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions