Poland-Warsaw: Data supply services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Data supply services
OJEU (High Value) 075812-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: Podleśna 61
Town: Warszawa
Postal code: 01-673
Country: PL
Contact person: Małgorzata Kajak
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.imgw.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://www.imgw.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowy instytut badawczy
I.5.2) Other activity -
hydrologia, meteorologia

Section II: Object of Contract


Title:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Portu Lotniczego Lublin automatycznego systemu pomiarowego param...

Reference number: AR-RZ-262-53/2019

II.1.4) Short description

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Portu Lotniczego Lublin automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych oraz najem pomieszczeń”

Total Value:
PLN 5318160.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Port Lotniczy Lublin, ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin, POLSKA

II.1.4) Short description

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy od Portu Lotniczego Lublin automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych oraz najem pomieszczeń”

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Na mocy wyznaczenia Ministra Infrastruktury, przyznanego IMGW PIB w oparciu o art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 3.7.2002 Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14.5.2013 w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, IMGW PIB ma obowiązek pełnić osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na 12 lotniskach komunikacyjnych w kraju. Wobec powyższego IMGW PIB stoi przed koniecznością dzierżawy niezbędnych danych od Portu Lotniczego Świdnik S.A., który jest ich jedynym dostawcą w zakresie obszaru lotniska Lublin Świdnik. Wybór Portu Lotniczego Lublin jest zgodny z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych – dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.Dane meteorologiczne pochodzące z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych posłużą do zapewnienia osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, obejmującej usługi określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3.10.2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, wykonywane zgodnie z normami i zalecanymi metodami postępowania zawartymi w Załączniku 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. IMGW PIB nie ma żadnych możliwości wybrania innej drogi uzyskania niezbędnych danych w celu wypełnienia warunków umowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.Title:

„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Portu Lotniczego Lublin automatycznego systemu pomiarowego param...


2019-12-30

1
0
0
0
1
Official name: Port Lotniczy Lublin S.A
Postal address: Zesłańców Sybiru 6
Town: Lublin
Postal code: 20-008
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 5318160.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: IMGW
Town: Warszawa
Postal code: 01-673
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g ustawy).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
72319000; Data supply services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions