Latvia-Riga: Health and social work services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Latvia-Riga: Health and social work services
OJEU (High Value) 075999-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Rīgas domes Labklājības departaments
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


AWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Rīgas domes Labklājības departaments
National registration number: 90011524360
Postal address: Baznīcas iela 19/23
Town: Rīga
Postal code: LV-1010
Country: LV
Contact person: Kristīne Lapiņa
Telephone: +371 67037427
E-mail: kristine.lapina@riga.lv
Fax: +371 67105199
NUTS code: LV00
Main address (URL): http://www.pasvaldiba.riga.lv
Address of the buyer profile (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/315
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam

Reference number: RD LD 2020/1

II.1.4) Short description

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojums (turpmāk – pakalpojums), nodrošinot diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, pastāvīgu dzīvesvietu un uzraudzību (ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu) Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehnisko specifikāciju (nolikuma 1. pielikums) un vispārīgās vienošanās nosacījumiem (nolikuma 6. pielikums) līdz 442 vietām dienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kurās pakalpojumu saņem klienti saskaņā 02.01.2020. Vispārīgo vienošanos Nr. DL-20-1-lī

Total Value:
EUR 8153353

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: LV00
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Latvijas Republika, skatīt nolikumā.

II.1.4) Short description

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojums (turpmāk – pakalpojums), nodrošinot diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, pastāvīgu dzīvesvietu un uzraudzību (ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu) Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehnisko specifikāciju (nolikuma 1 .pielikums) un vispārīgās vienošanās nosacījumiem (nolikuma 6. pielikums) līdz 442 vietām dienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kurās pakalpojumu saņem klienti saskaņā 02.01.2020. Vispārīgo vienošanos Nr.DL-20-1-lī

Value excluding VAT: EUR 8153353


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās. Pēc tās noslēgšanas pakalpojuma saņēmējs – klients pēc saviem ieskatiem izvēlēsies konkrētu vispārīgās vienošanas dalībnieku, pie kura saņemt pakalpojumu.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 009-017979

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
National registration number: 40008001803
Postal address: Visbijas prospekts 18
Town: Rīga
Postal code: LV-1014
Country: LV
NUTS code: LV00

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Biedrība "Labāka rītdiena"
National registration number: 40008233675
Postal address: "Sērmūkšu muiža", Skujenes pagasts
Town: Amatas novads
Postal code: LV-4143
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža"
National registration number: 90001474442
Postal address: "Pansionāts Jaunā muiža", Jaunā muiža, Kūku pagasts
Town: Krustpils novads
Postal code: LV-5222
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: SIA "Pansionāts Dzimtene"
National registration number: 40003463016
Postal address: Emīla Dārziņa iela 24
Town: Jūrmala
Postal code: LV-2012
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Rauda"
National registration number: 90000032113
Postal address: Rauda, Smārdes pagasts
Town: Engures novads
Postal code: LV-3101
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
National registration number: 40008002279
Postal address: Stūrīši-8, Laidzes pagasts
Town: Talsu novads
Postal code: LV-3280
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"
National registration number: 90000028404
Postal address: "Mežmalieši", Tērvetes pagasts
Town: Tērvetes novads
Postal code: LV-3730
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Biedrība "Sociālās aprūpes centrs Allaži"
National registration number: 40008265469
Postal address: "Gaismas", Stīveri, Allažu pagasts
Town: Siguldas novads
Postal code: LV-2154
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Nodibinājums "Fonds "Cilvēks Cilvēkam""
National registration number: 40008040228
Postal address: Cīruļu iela 6, Pāvilosta
Town: Pāvilostas novads
Postal code: LV-3466
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Contract No:
DL-20-12-lī
Title:

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšana 2020.–2022. gadam


2020-02-06

10
9
0
0
10Official name: Talsu novada pašvaldības iestāde "Pansionāts "Lauciene""
National registration number: 90000011944
Postal address: Laucienes pagasts
Town: Talsu novads
Postal code: LV-3285
Country: LV
NUTS code: LV00
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 815335.30
Total Value:
EUR 815335.30

Section V: Complementary information


Additional information:

Noslēgta vispārīgā vienošanās.


Review body:
Official name: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postal address: Eksporta iela 6
Town: Rīga
Country: LV
Telephone: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720
URL: http://www.iub.gov.lv

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postal address: Eksporta iela 6
Town: Rīga
Country: LV
Telephone: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720
URL: http://www.iub.gov.lv

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
85000000; Health and social work services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions