Belgium-Dendermonde: Catering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Dendermonde: Catering services
OJEU (High Value) 076012-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority OCMW Dendermonde
Awarding Criteria Not applicable
Procedure

Description :


AWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: OCMW Dendermonde
National registration number: 0212.391.891
Postal address: Kerkstraat 115
Town: Dendermonde
Postal code: 9200
Country: BE
Contact person: Mevrouw Kelly Van Blijenbergh
Telephone: +32 52251062
E-mail: kelly.vanblijenbergh@ocmw.dendermonde.be
NUTS code: BE232
Main address (URL): https://www.dendermonde.be
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Catering en beheer van de centrale keuken van het woonzorgcentrum Aymonshof – vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Reference number: 2018/2072/kvb

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).

Total Value:
EUR 721400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE232
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gentsesteenweg 3

II.1.4) Short description

Voorwerp van deze diensten: catering en beheer van de centrale keuken van het woonzorgcentrum Aymonshof en de optimalisatie van de capaciteit van deze keuken.

Toelichting: de opdracht valt op te splitsen in twee deelopdrachten (niet: percelen). Er dient m.a.w. te worden ingeschreven voor de volledige opdracht, dus alle deelopdrachten.

Deelopdracht 1: deelopdracht heeft betrekking op het leveren van alle grondstoffen en ingrediënten, het bereiden en portioneren van maaltijden in de keuken van het Woonzorgcentrum Aymonshof voor de hierna geduide initiatieven van de gemeente/OCMW van Dendermonde.

Deze opdracht omvat dus naast het bereiden van de klassieke middagmalen voor WZC Aymonshof ook het bereiden van klassieke middagmalen in bulk en/of geproportioneerd, in koude lijn, aan de bewoners van woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk en woonzorgcentrum Sint-Vincentius, assistentiewoning en dienstencentrum Zilverpand, assistentiewoning Klein Kwartier, dienstencentrum Zonnebloem, dienstencentrum ’t Plein, Kinderdagverblijf De kleine Kroon en het sociaal restaurant ’t VORK (enkel in verlofperiodes). Deze lijst is niet limitatief. De toevoeging van sites zal steeds gebeuren aan de gegunde eenheidsprijzen.

Tevens dienen warme maaltijden (een divers dagmenu, een weekmenu (elke dag hetzelfde als alternatief voor het dagmenu) en steeds de mogelijkheid tot steak met frietjes), soep en koffie voor personeel, vrijwilligers en bezoekers bereid en occasioneel ook eens een speciale maaltijd.

Personeelsleden moeten ook de kans krijgen boterhammen of een belegd broodje te nuttigen.

Deze opdracht omvat ook het beheer van de centrale keuken van het Woonzorgcentrum Aymonshof, waarbij minstens een keukenbeheerder wordt aangesteld door de opdrachtnemer. Bij de technische bepalingen wordt verder omschreven wat wordt verstaan onder 'beheer'.

De opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat ook de deelkeukens van de andere sites (andere dan WZC Aymonshof) in orde zijn met de FAVV-voorwaarden en voorzien opleiding voor personeel dat ter plaatse, zoals juiste wijze van regenereren en instructies rond voedselveiligheid.

De distributie van de maaltijden (die niet in Woonzorgcentrum Aymonshof genuttigd worden), maakt eveneens deel uit van deze opdracht en valt onder de leiding en verantwoordelijkheid van de keukenbeheerder en zal in de praktijk uitgevoerd worden door de diensten van het personeel van het opdrachtgevend bestuur (cfr. infra).

Naast de klassieke maaltijden moeten op aanvraag en zonder meerkost dieetmaaltijden en vegetarische maaltijden geleverd worden, evenals speciale maaltijden ten gevolge van allergenenbeleid (allergenen of intoleranties), maaltijden met aangepaste consistentie en maaltijden met voor een specifieke doelgroep zoals fingerfood voor bewoners met dementie.

Ook moet het mogelijk zijn maaltijden aan te bieden rekening houdend met dieetmaaltijden en vegetarische maaltijden of maaltijden afgesteld op culturele en religieuze regels. Deze maaltijden moeten voldoen aan de gewaarborgde vereisten qua kwaliteit en voedingswaarde. Er mag geen meerkost worden aangerekend.

Samensmelting van de sites: het wordt verwacht dat tijdens de uitvoering van de opdracht de 2 campussen Hof ter Boonwijk en Sint-Vincentius samen zullen smelten tot 1 woonzorgcentrum van 120 bedden, waar ook assistentiewoningen, inleunwoningen en een kinderopvang aan verbonden zijn. Het opdrachtgevend bestuur zal samen met de opdrachtnemer ten gepaste tijde de daardoor ontstane noden bespreken en als aanvulling bij deze gunning behandelen. We geven alvast mee dat het de bedoeling is dat er ter plaatse in de keuken lichte maaltijden kunnen bereid worden, naast de koude lijn die vanuit woonzorgcentrum Aymonshof aangeleverd wordt. De eenheidsprijzen van de offerte gelden ook voor de uitbreiding van de sites.

Deelopdracht 2: deelopdacht 2 heeft [...] (zie opdrachtdocumenten).Section IV: Procedure


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 149-368192

Contract No:
2018/2072/kvb
Title:

Catering en beheer van de centrale keuken van het woonzorgcentrum Aymonshof


2020-02-03

1
0
0
1Official name: Sodexo Belgium nv
Postal address: Pleinlaan 15
Town: Brussel
Postal code: 1050
Country: BE
Telephone: +32 26791211
E-mail: info@sodexo-be.com
Fax: +32 26791456
NUTS code: BE
URL: http://www.sodexho.be

Total Value:
EUR 721400.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
55520000; Catering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions