Bulgaria-Sofia: Alarm system and antenna installation work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Alarm system and antenna installation work
OJEU (High Value) 076055-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) МЕР София-област
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) МЕР София-област
National registration number: 1752013040012
Postal address: бул. „Европа“ № 2
Town: София
Postal code: 1360
Country: BG
Contact person: по процедурни въпроси — Снежина Панчева, тел. +359 28121826; по технически въпроси — Тодор Димитров — тел. +359 877168771
Telephone: +359 28121801
E-mail: s.pancheva@sfo.eso.bg
Fax: +359 28121840
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.eso.bg
Address of the buyer profile (URL): https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhlVm5lcW5pT3NDakxDMmJvRkJBRjVTSXMxNy96a0Z2UXVNbk9aWXVhUT0=


Section II: Object of Contract


Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР София-област

Reference number: МЕР-СФО/2019/025

II.1.4) Short description

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР София-област със следните обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Марек“,

— обособена позиция № 2 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Елин Пелин“,

— обособена позиция № 3 „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Перун“.

Total Value:
BGN 119292

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Марек“

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

П/ст „Марек“, намираща се в югоизточната част на гр. Дупница на територията на МЕПР Кюстендил

II.1.4) Short description

Изпълнението на поръчката включва следния обем работи:

— първи етап: проектиране — изготвяне на работен проект, който да включва най-малко следните проектни части (минимален задължителен обем на работното проектиране): част „Видеонаблюдение“, част „Пожароизвестяане“, част „Сигнално-охранителна система и периметрова охрана“, проектосметна документация (ПСД), част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“,

— втори етап: доставка (на оборудване и помощни материали), изграждане и монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Елин Пелин“

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG412
II.2.3.2) Main site or place of performance:

П/ст „Елин Пелин“, намираща се в югоизточната част на гара Елин Пелин — квартал 23 между заводите „Изида“ и „Зом“

II.1.4) Short description

Изпълнението на поръчката включва следния обем работи:

— първи етап: проектиране — изготвяне на работен проект, който да включва най-малко следните проектни части (минимален задължителен обем на работното проектиране): част „Видеонаблюдение“, част „Пожароизвестяане“, част „Сигнално-охранителна система и периметрова охрана“, проектосметна документация (ПСД), част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“,

— втори етап: доставка (на оборудване и помощни материали), изграждане и монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Перун“

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG414
II.2.3.2) Main site or place of performance:

П/ст „Перун“, намираща се на територията на гр. Перник

II.1.4) Short description

Изпълнението на поръчката включва следния обем работи:

— първи етап: проектиране — изготвяне на работен проект, който да включва най-малко следните проектни части (минимален задължителен обем на работното проектиране): част „Видеонаблюдение“, част „Пожароизвестяане“, част „Сигнално-охранителна система и периметрова охрана“, проектосметна документация (ПСД), част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“,

— втори етап: доставка (на оборудване и помощни материали), изграждане и монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 184-449205

Contract No:
ЕСО-СО-176
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Марек“


2020-02-04

2
2
0
0
0
Official name: „Волтран“ ЕООД
National registration number: 202573221
Postal address: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 134
Town: Стара Загора
Postal code: 6000
Country: BG
Telephone: +359 878904900
E-mail: office@voltran.bg
Fax: +359 878904900
NUTS code: BG344
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 50000
Total Value:
BGN 42794

Contract No:
ЕСО-СО-175
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Елин Пелин“


2020-02-04

2
2
0
0
0
Official name: „Волтран“ ЕООД
National registration number: 202573221
Postal address: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 134
Town: Стара Загора
Postal code: 6000
Country: BG
Telephone: +359 878904900
E-mail: office@voltran.bg
Fax: +359 878904900
NUTS code: BG344
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 50000
Total Value:
BGN 37744

Contract No:
ЕСО-СО-177
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Перун“


2020-02-04

2
2
0
0
0
Official name: „Волтран“ ЕООД
National registration number: 202573221
Postal address: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 134
Town: Стара Загора
Postal code: 6000
Country: BG
Telephone: +359 878904900
E-mail: office@voltran.bg
Fax: +359 878904900
NUTS code: BG344
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 50000
Total Value:
BGN 38754

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45312000; Alarm system and antenna installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions