Denmark-Nyborg: Boiler installations

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Denmark-Nyborg: Boiler installations
OJEU (High Value) 076087-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-13 00:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority NFS Varme A/S
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: NFS Varme A/S
National registration number: 29826641
Postal address: Gasværksvej 2
Town: Nyborg
Postal code: 5800
Country: DK
Contact person: Nicolaj Rosander
E-mail: nir@samaqua.dk
NUTS code: DK03
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/123653239.aspx
Address of the buyer profile (URL): http://www.samaqua.dk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://permalink.mercell.com/123653239.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://permalink.mercell.com/123653239.aspx


Section II: Object of Contract


Title:

9 MW gaskedel til Langelandsvej 20

Reference number: P-000407

II.1.4) Short description

Entreprisen omfatter levering, installering og test af 9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20, 5800 Nyborg.

Første års, drift, service og indregulering skal være inklusiv i prisen og udført før endelig aflevering. Ved fuldlast forventes fuld kondenserende drift.

Entreprenøren må forvente, at den øvrige del af varmecentralen er i fortsat drift i forbindelse med udførelse af entreprisen. Nødvendige aflukninger vil ske efter aftale.

Arbejdet skal være afsluttet, så der kan påbegyndes drift i d. 1.11.2020 og den samlede pris betragtes som fast.

Tryk her https://permalink.mercell.com/123653239.aspx


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK03
II.1.4) Short description

Entreprisen omfatter levering, installering og test af 9 MW Gaskedel til Langelandsvej 20, 5800 Nyborg.

Første års, drift, service og indregulering skal være inklusiv i prisen og udført før endelig aflevering. Ved fuldlast forventes fuld kondenserende drift.

Entreprenøren må forvente, at den øvrige del af varmecentralen er i fortsat drift i forbindelse med udførelse af entreprisen. Nødvendige aflukninger vil ske efter aftale.

Arbejdet skal være afsluttet, så der kan påbegyndes drift i d. 1.11.2020 og den samlede pris betragtes som fast.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet
Weighting: 30 %

Criteria: Miljø
Weighting: 10 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-24
II.2.7) End 2021-11-01
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Mindst 1 reference på en kunde hvor tilbudsgiver har udført indkøb, levering og montering af gaskedel af sammenlignelig størrelse.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Referencen skal være angivet med: Kundens navn, kontaktperson hos kunden og kontaktinfo; herunder

- Beskrivelse af opgaven, opgavens omfang og aftaleperiode (start- og slutdato),

- Referencen (slutdato) må ikke være over 3 år gammel regnet fra tilbudsfristen.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-13
IV.02.02) Local time 00:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-13
IV.02.07) Local time 23:59

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.naevneneshus.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
42160000; Boiler installations;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions