Romania-Craiova: Feasibility study

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Craiova: Feasibility study
OJEU (High Value) 076244-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A.
National registration number: RO 11054529
Postal address: Prin Sucursala Regională C.F. Craiova
Town: Craiova
Postal code: 200646
Country: RO
Contact person: Adriana Cioroianu, șef Serviciu achiziții publice, Bogdan Serbanescu, expert achiziții Serviciu achiziții publice
Telephone: +40 351403282
E-mail: adrianacrv.cioroianu@cfr.ro
Fax: +40 351403282
NUTS code: RO411
Main address (URL): www.cfr.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro


Section II: Object of Contract


Title:

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată – SRCF Craiova – faza studiu de fezabilitate

Reference number: 11054529_2019_PAAPD1097420

II.1.4) Short description

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, contractantul va respecta actele normative și reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect „matur” care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico-economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformitatii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene si Coridoarele TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Romaniei.

Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atasat documentatiei cu nr. 132/345/7.8.2019.

Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 22 zile.

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

In conformit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza de activitate a Regionalei CF Craiova.

II.1.4) Short description

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate, contractantul va respecta actele normative și reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect „matur”, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico-economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformitatii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene si Coridoarele TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul Romaniei.

Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atasat documentatiei cu nr. 132/345/7.8.2019.

Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 22 zile.

Entinatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG 394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul mentionat anterior.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Componenta tehnica
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020


Additional information:

Sursa de finantare va fi asigurata de la bugetul de stat, din cadrul Titlului de Cheltuiala 58 proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 – 58.01 programe din Fondul European de dezvoltare Regionala (FEDR).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 250-621322
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Oficiul juridic din cadrul Sucursalei Regională C.F. Craiova
Postal address: Bulevardul Decebal nr. 1
Town: Craiova
Postal code: 200646
Country: RO
Telephone: +40 351403214
E-mail: irina.g.tudoran@cfr.ro
Fax: +40 351403214
URL: www.cfr.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79314000; Feasibility study;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions