Poland-Jastrzębie-Zdrój: Drilling services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Jastrzębie-Zdrój: Drilling services
OJEU (High Value) 076248-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-330
Country: PL
Contact person: Kamila Krzystała
Telephone: +48 327564946
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.jsw.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/


Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) na podstawie projektów robót wiertniczych oraz projektów odmetanowania i technologii w Zakładach JSW S.A.

Reference number: 082/P/19

II.1.4) Short description

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów robót wiertniczych oraz projektów odmetanowania i technologii w Zakładach JSW S.A.

Total Value:
PLN 328562613.42

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Pniówek

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KWK Pniówek

II.1.4) Short description

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Pniówek.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Budryk

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22C
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KWK Budryk

II.1.4) Short description

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Budryk.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice

II.1.4) Short description

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 209-511894

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Pniówek


2020-02-05

2
1
0
0
2
Official name: ZOK Sp. z o.o.
Postal address: ul. Boczna 24
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-335
Country: PL
Telephone: +48 324760602
E-mail: zok@exmeberger.pl
NUTS code: PL227
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: ZSRG Sp. z o.o.
Postal address: ul. Stodolna 31
Town: Żory
Postal code: 44-240
Country: PL
Telephone: +48 324340082
E-mail: zsrg@exmeberger.pl
NUTS code: PL227
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 133023691.13
Total Value:
PLN 132679090.06

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) na podstawie projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Budryk


2020-02-05

2
1
0
0
2
Official name: ZOK Sp. z o.o.
Postal address: ul. Boczna 24
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-335
Country: PL
Telephone: +48 324760602
E-mail: zok@exmeberger.pl
NUTS code: PL227
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: ZSRG Sp. z o.o.
Postal address: ul. Stodolna 31
Town: Żory
Postal code: 44-240
Country: PL
Telephone: +48 324340082
E-mail: zsrg@exmeberger.pl
NUTS code: PL227
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 147216529.96
Total Value:
PLN 147031027.86

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających (...) projektów robót wiertniczych i projektów odmetanowania oraz technologii w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice


2020-01-29

3
2
0
0
3
Official name: Perfekt Sp. z o.o.
Postal address: ul. Traugutta 295
Town: Rydułtowy
Postal code: 44-280
Country: PL
Telephone: +48 324578305
E-mail: perfektspzoo@wp.pl
NUTS code: PL227
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 48975328.76
Total Value:
PLN 48852495.50

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
76300000; 71330000; 76530000; 76400000; 90731600; Drilling services; Miscellaneous engineering services; Downhole services; Rig-positioning services; Methane monitoring;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions