Poland-Warsaw: Mail transport by road

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Mail transport by road
OJEU (High Value) 076259-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Poczta Polska Spółka Akcyjna
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Town: Warszawa
Postal code: 00-940
Country: PL
Contact person: Małgorzata Mysłek
Telephone: +48 914401395
E-mail: przetargi@poznan.poczta-polska.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska


Section II: Object of Contract


Title:

Realizacja usługi kursów liniowych polegająca na załadunku samochodów w punktach początkowych, transporcie i rozładunku samochodów w punktach docelowych – usługa A

Reference number: PI.TPZ-PO.2600.058.2019

II.1.4) Short description

Realizacja usługi kursów liniowych polegająca na załadunku samochodów w punktach początkowych, transporcie i rozładunku samochodów w puntach docelowych – usługa A. Kursy realizowane będą na terenie działania Pionu Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Gdańsku.

Total Value:
PLN 2256243.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Realizacja usługi kursów liniowych – nr kursu KPS 19/115

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kursy realizowane będą na terenie działania Pionu Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Gdańsku – relacja Koszalin – Szczecin Mierzyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia była realizacja usług kursów liniowych polegająca na załadunku samochodów w punktach początkowych, transporcie i rozładunku samochodów w punktach docelowych – usługa A.

Nr kursu KPS 19/115.

Maksymalna ilość usług, która może zostać zlecona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy – 178 360 km.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 728 (słownie: siedemset dwadzieścia osiem) kursów w usłudze A, o łącznej długości nie większej niż 124 852 kilometrów, zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy. Liczba kursów w usłudze A może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 312 kursów, o łącznej długości nie większej niż 53 508 kilometrów, zgodnie z § 2 ust. 4 projektu umowy.Description: Item/Lot 2
Title:

Realizacja usługi kursów liniowych – nr kursu KPS 19/111

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kursy realizowane będą na terenie działania Pionu Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Gdańsku – relacja Koszalin – Komorniki

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia była realizacja usług kursów liniowych polegająca na załadunku samochodów w punktach początkowych, transporcie i rozładunku samochodów w punktach docelowych – usługa A.

Nr kursu KPS 19/111.

Maksymalna ilość usług, która może zostać zlecona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy – 330 720 km.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 874 (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery) kursów w usłudze A, o łącznej długości nie większej niż 231 504 kilometrów, zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy. Liczba kursów w usłudze A może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 374 kursów, o łącznej długości nie większej niż 99 216 kilometrów, zgodnie z § 2 ust. 4 projektu umowy.Description: Item/Lot 3
Title:

Realizacja usługi kursów liniowych – nr kursu KPS 19/112

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kursy realizowane będą na terenie działania Pionu Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Gdańsku – relacja Koszalin – Komorniki

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia była realizacja usług kursów liniowych polegająca na załadunku samochodów w punktach początkowych, transporcie i rozładunku samochodów w punktach docelowych – usługa A.

Nr kursu KPS 19/112.

Maksymalna ilość usług, która może zostać zlecona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy – 303 160 km.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 801 (słownie: osiemset jeden) kursów w Usłudze A, o łącznej długości nie większej niż 212 212 kilometrów, zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy. Liczba kursów w usłudze A może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji) o 343 kursów, o łącznej długości nie większej niż 90 948 kilometrów, zgodnie z § 2 ust. 4 projektu umowy.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 138-341143

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Realizacja usługi kursów liniowych – nr kursu KPS 19/115


2019-10-07

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Transportowe Marcin Chrabałowski Sp. z o.o.
Postal address: ul. Studencka 41 lok. 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-735
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 494057.20
Total Value:
PLN 481572.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Realizacja usługi kursów liniowych – nr kursu KPS 19/111


2019-10-15

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Transportowe Marcin Chrabałowski Sp. z o.o.
Postal address: ul. Studencka 41 lok. 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-735
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 919401.60
Total Value:
PLN 883022.40

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Realizacja usługi kursów liniowych – nr kursu KPS 19/112


2019-10-16

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Transportowe Marcin Chrabałowski Sp. z o.o.
Postal address: ul. Studencka 41 lok. 1
Town: Warszawa
Postal code: 02-735
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 842784.80
Total Value:
PLN 809437.20

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
60160000; Mail transport by road;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions