Poland-Krakow: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Cleaning services
OJEU (High Value) 076275-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postal address: ul. Jana Brożka 3
Town: Kraków
Postal code: 30-347
Country: PL
Contact person: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl
NUTS code: PL213
Main address (URL): http://www.mpk.krakow.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Utrzymanie czystości taboru tramwajowego i autobusowego

Reference number: LP.281.185.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru autobusowego i tramwajowego Zamawiającego wg podziału:

1. zadanie 1 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB); adres: ul. Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków, POLSKA – zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego;

2. zadanie 2 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP); adres: ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków, POLSKA – zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego;

3. zadanie 3 – usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT); adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, POLSKA – zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru tramwajowego.

Sprzątanie pojazdów odbywa we wszystkie siedem dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli i obejmuje sprzątanie podstawowe, sprzątanie dodatkowe, sprzątanie podstawowe połączone ze sprzątaniem dodatkowym oraz sprzątanie kompleksowe.

Total Value:
PLN 17880000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie 1 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB); adres: ul. Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków, POLSKA

II.1.4) Short description

Realizacja usługi zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego. Zamawiający na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (zadania), dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tzw. zamówienie powtórzone) do wysokości 20 % wartości poszczególnych zadań. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy jak dla zamówienia podstawowego, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamówienia powtórzone mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż do upływu 4 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia podstawowego i zamówienia powtórzonego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji umowy w okresie pomiędzy styczniem a marcem 2020 r.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie 2 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP); adres: ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków, POLSKA

II.1.4) Short description

Realizacja usługi zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego. Zamawiający na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (zadania), dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tzw. zamówienie powtórzone) do wysokości 20 % wartości poszczególnych zadań. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy jak dla zamówienia podstawowego, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamówienia powtórzone mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż do upływu 4 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia podstawowego i zamówienia powtórzonego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji umowy w okresie pomiędzy styczniem a marcem 2020 r.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie 3 – usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MPK S.A. w Krakowie, Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT); adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, POLSKA

II.1.4) Short description

Realizacja usługi zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru tramwajowego. Zamawiający na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia (zadania), dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (tzw. zamówienie powtórzone) do wysokości 20 % wartości poszczególnych zadań. Zamówienia powtórzone będą realizowane na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy jak dla zamówienia podstawowego, na podstawie nowego cennika usług przedstawionego przez dotychczasowego Wykonawcę usług i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamówienia powtórzone mogą być udzielone na okres nie dłuższy niż do upływu 4 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość części przedmiotu zamówienia określona poniżej dotyczy łącznie zamówienia podstawowego i zamówienia powtórzonego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-518687

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zadanie 1 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB)


2020-01-10

1
1
1
Official name: Zakład Usługowy Omnibus Hubert Kojat
Postal address: os. Centrum A 13/89
Town: Kraków
Postal code: 31-925
Country: PL
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4800000.00
Total Value:
PLN 3999999.90

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zadanie 2 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP)


2020-02-07

1
1
1
Official name: Elżbieta Radwańska Firma Usługowa „Klaristo”
Postal address: ul. Kościuszki 47A
Town: Kraków
Postal code: 30-114
Country: PL
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Bogdan Radwański Firma Usługowa „Klaristo”
Postal address: ul. Kościuszki 47A
Town: Kraków
Postal code: 30-114
Country: PL
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3720000.00
Total Value:
PLN 3253836.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Zadanie 3 – usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT)


2020-01-31

1
1
1
Official name: Andrzej Trystuła wspólnik Zakładu Usługowego „Anco” s.c.
Postal address: ul. Chojnicka 8
Town: Kraków
Postal code: 30-437
Country: PL
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zofia Kęder wspólnik Zakładu Usługowego „Anco” s.c.
Postal address: ul. Kukiela 5
Town: Kraków
Postal code: 31-358
Country: PL
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9360000.00
Total Value:
PLN 8187895.50

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; Cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions