Czechia-Prague: Legal advisory services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Legal advisory services
OJEU (High Value) 076286-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority ČEZ, a.s.
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Negotiated procedure

Description :


AWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ČEZ, a.s.
National registration number: 45274649
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
Postal code: 140 53
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lucie Kalíková
Telephone: +420 211042629
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): www.cez.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1) Name and addresses:
Official name: ČEZ Distribuce, a.s.
National registration number: 24729035
Postal address: Teplická 874/8
Town: Dečín IV, Podmokly
Postal code: 405 02
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lucie Kalíková
Telephone: +420 211042629
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
NUTS code: CZ042
Main address (URL): https://www.cezdistribuce.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.1) Name and addresses:
Official name: ČEZ ESCO, a.s.
National registration number: 03592880
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
Postal code: 140 53
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lucie Kalíková
Telephone: +420 211042629
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): https://www.cezesco.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/ESCO
I.1) Name and addresses:
Official name: ČEZ Prodej, a.s.
National registration number: 27232433
Postal address: Duhová 425/1
Town: Praha 4
Postal code: 140 53
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lucie Kalíková
Telephone: +420 211042629
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): www.cez.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.1) Name and addresses:
Official name: Elektrárna Dukovany II, a.s.
National registration number: 04669207
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lucie Kalíková
Telephone: +420 211042629
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): www.cez.cz
I.1) Name and addresses:
Official name: Elektrárna Temelín II, a.s.
National registration number: 04669134
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lucie Kalíková
Telephone: +420 211042629
E-mail: lucie.kalikova@cez.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): www.cez.cz
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement


Section II: Object of Contract


Title:

Právní služby


II.1.4) Short description

Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 části 1 ZD samostatnou Smlouvu.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to:

- Část 1 – Právní služby v rámci ČR,

- Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru.


1938750.00
3077000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Právní služby v rámci ČR

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Česká republika

II.1.4) Short description

Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pro každou část Veřejné zakázky Smlouva, na základě které budou jednotlivé právní služby zadávány po dobu 6 let. Pro část 1 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy s maximálně deseti Účastníky.Additional information:

V bodě II.1.7) tohoto Oznámení není uvedena nejnižší a nejvyšší nabídková cena, ale nabídková cena za model, vypočtená součtem násobků sazeb za hodinu právní služby u jednotlivých pozic a předpokládaného počtu hodin u jednotlivých pozic dle hodnotícího modelu.


Section IV: ProcedureZadávací řízení ve zjednodušeném režimu.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 076-182102

Contract No:
001
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12
Official name: Havel & partners, s.r.o., advokátní kancelář
National registration number: 26454807
Postal address: Na Florenci 2116/15
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


Official name: Urban & Hejduk, s.r.o., advokátní kancelář
National registration number: 03408086
Postal address: Jugoslávská 620/29
Town: Praha 2
Postal code: 102 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
002
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12Official name: Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
National registration number: 24225029
Postal address: Klimentská 1216/46
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
003
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12Official name: Skils, s.r.o. advokátní kancelář
National registration number: 25621050
Postal address: Křižovnické náměstí 193/2
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
004
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12
Official name: DBK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 24253391
Postal address: Vinohradská 938/37
Town: Praha 2
Postal code: 102 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


Official name: Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o.
National registration number: 28509951
Postal address: Prvního pluku 206/7
Town: Praha 8
Postal code: 180 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
005
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12Official name: Řanda Havel legal advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 27636836
Postal address: Truhlářská 1104/13
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
006
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12Official name: Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
National registration number: 26423782
Postal address: Na příkopě 1096/19
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
007
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12
Official name: Císař, Češka, Smutný, s.r.o., advokátní kancelář
National registration number: 48118753
Postal address: Hvězdova 1716/2b
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


Official name: Fröhlich & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 06239137
Postal address: Spálená 84/5
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
008
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12Official name: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 26739291
Postal address: Jungmannova 745/24
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
009
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12
Official name: Rowan legal, advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 28468414
Postal address: Na Pankráci 1683/127
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


Official name: Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 29132932
Postal address: Na strži 2102/61a
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


Official name: Advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s.r.o.
National registration number: 28505913
Postal address: Těšnov 1059/1
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


Official name: HKR advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 04372824
Postal address: Na Pankráci 404/30a
Town: Praha 4
Postal code: 140 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Contract No:
010
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Právní služby v rámci ČR


2020-02-11

12
12Official name: Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář
National registration number: 25642910
Postal address: Klimentská 1216/46
Town: Praha 1
Postal code: 100 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01


1938750.00
3077000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
79111000; Legal advisory services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions